Electrodance as a "being-together": New forms of mediatization in the communication of youth styles

Author

Cambra González, Toni

Director

Martínez Sanmartí, Roger

Date of defense

2016-02-05

Pages

415 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

Aquesta tesi s'emmarca en un interès per explorar com els estils i les cultures juvenils són produïts culturalment en un marc de comunicació digital en xarxa com l'actual. Amb aquest objectiu, pren com a objecte d'estudi l'electro dance, un estil de ball jove nascut als suburbis parisencs cap al 2006 i disseminat en anys posteriors globalment, l'aparició i desenvolupament del qual arriba amb la darrera onada de mitjans i plataformes digitals. La tesi proposa, des dels plans teòric i empíric, una anàlisi de les pràctiques quotidianes dels electrodancers que configuren una manera d'«estar tots plegats», i dedica atenció especial a les que fan un ús intensiu dels mitjans digitals recents. Conceptes com mediatization, interface, comunicació broadcast enfront de network integren un marc d'interpretació des del qual s'observa com nocions habituals com les de públic i privat, producció i consum, local i global o interacció cara a cara i tecnològicament mitjançada assoleixen una nova articulació en els nostres dies i esdevenen expressió d'un entorn de comunicació global massiva en constant transformació.


Esta tesis se enmarca un interés por explorar cómo los estilos y las culturas juveniles son producidos culturalmente en un marco de comunicación digital en red como el actual. Para ello, toma como objeto de estudio el electro dance, un estilo de baile juvenil nacido en los suburbios parisinos hacia el 2006 y diseminado en años posteriores globamente, cuya aparición y desarrollo se da de la mano de la última ola de medios y plataformas digitales. La tesis propone, desde los planos teórico y empírico, un análisis de las prácticas cotidianas de los electrodancers que dan sentido a una forma de «estar juntos» y dedica especial atención a las que se apoyan intensivamente en el uso de medios digitales recientes. Conceptos como mediatization, interface, comunicación broadcast frente a network conforman un marco de interpretación desde el cual se observa cómo nociones habituales como las de público y privado, producción y consumo, local y global o interacción cara a cara y tecnológicamente mediada adquieren una articulación distintiva en nuestros días y son expresión de un entorno de comunicación masiva global en constante transformación.


This thesis focuses on the study of what is known as ElectroDance youth style - i.e. a dance and sound style which began to blossom within Parisian clubs and affluent suburbs in 2006, spreading quickly across the globe in subsequent years. The aim is to explore the way youth cultures and styles are culturally produced under the conditions of the current global network communication environment. The thesis theoretically and empirically analyses electrodancers' everyday practices, paying special attention to those based on an intensive use of new media, that create a sense togetherness among the youth. Concepts such as mediatization, interface and broadcast versus network communication build an interpretative framework which allows a way to look at which of the traditional notions (public and private, production and consumption, global and local, or technologically-mediated and face-to-face interaction) manifest themselves differently nowadays, acquiring thus a new expression at a time when global mass-communication is in constant transformation.

Keywords

media; media; social media; comunicació; comunicación; communication; interfaç; interfaz; interface; joventut; juventud; youth; cultura; culture; cultura; ball; baile; dance

Subjects

3 - Social Sciences

Knowledge Area

Sociologia de la comunicació

Documents

Text tesi ElectroDance - Toni Cambra.pdf

3.366Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)