A propòsit del «Cicle de Flo La Vigne», de Llorenç Villalonga 

  Mas Canals, Víctor de (Date of defense: 2013-01-23)

  En relació amb les novel•les de Llorenç Villalonga que integren l’anomenat Cicle de Flo la Vigne, aquesta tesi en caracteritza el context històric, analitza el concepte novel•lesc de l’autor, fa una anàlisi detallada de ...

  Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil 

  De Rosselló i Peralta, Carles (Date of defense: 2010-02-12)

  L’objectiu d’aquesta recerca és observar com s’estableixen i quins són els usos orals en una aula de P3, és a dir, amb alumnes de 3 a 4 anys. La tria d’aquesta edat no ha estat una decisió arbitrària. Des d’un punt de vista ...

  Aspectes de lexicografia: representació i interpretació gramaticals 

  Lorente, Mercè (Date of defense: 1994-12-20)

  La tesi principal d’aquest treball consisteix a hipotetitzar que la implementació d'una gramàtica formal sobre un prototipus lexicogràfic ha de resoldre moltes de les limitacions descriptives que solen patir els diccionaris ...

  Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occcidental 

  Querol Cortiella, Laia (Date of defense: 2009-07-08)

  L'objectiu bàsic de la tesi "Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occcidental" és aprofundir en la descripció i l'anàlisi de dos aspectes de la morfologia verbal del català que presenten ...

  Assaig de dialectologia gestual. Aproximació pragmàtica al repertori bàsic d'emblemes del català de Barcelona 

  Payrató, Lluís, 1960- (Date of defense: 1989-10-18)

  Un observador interessat pels fenòmens de la comunicació s'adona immediatament que el potencial comunicatiu humà no es concreta, en la interacció ordinària, exclusivament través del canal verbal, sinò que funciona en ...

  Cançoner Vega-Aguiló (BC, mss. 7 i 8): estructura i contingut, El 

  Alberni Jordà, Anna (Date of defense: 2003-02-06)

  El Cançoner Vega-Aguiló(BC, mss, 7-8): estructura i contingut<br/><br/>Els manuscrits 7 i 8 de la Biblioteca de Catalunya, del primer terç del segle XV, formen un sol cançoner, enquadernat en dos toms, que la tradició ha ...

  Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull: estudi de conjunt i edició dels "Mil proverbis" i i dels "Proverbis d’ensenyament" 

  Tous Prieto, Francesc (Date of defense: 2015-07-13)

  Aquest estudi té l’objectiu d’oferir una anàlisi de conjunt de la producció proverbial de Ramon Llull. L’autor mallorquí va escriure cinc col·leccions de proverbis entre la darrera dècada del s. XIII i la primera del s. ...

  Confluència de gèneres a El cortesano de Lluís del Milà (València, 1561) 

  Sánchez Palacios, M. Esmeralda (Date of defense: 2016-01-29)

  La tesi doctoral «Confluència de gèneres a El cortesano de Lluís del Milà (València, 1561)» analitza una obra narrativa plurinlingüe escrita a la València de mitjan del segle XVI però ambientada en la cort valenciana de ...

  Contactes consonàntics en balear: Descripció i anàlisi. Els, 

  Pons, Clàudia (Date of defense: 2004-09-09)

  Aquesta tesi té dos objectius. En primer lloc, oferir una descripció lingüística dels processos fonològics promoguts pels contactes consonàntics en balear a partir del conjunt d'enquestes dialectals que van servir de base ...

  Definició lexicogràfica i estructura del diccionari 

  Soler i Bou, Joan (Date of defense: 2004-02-09)

  L'objectiu principal d'aquesta tesi és la formulació d'un sistema de redacció de definicions lexicogràfiques per a diccionaris generals del català que redueixi al mínim els efectes de circularitat, que no limiti <i>a ...

  Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional 

  Campmany Jané, Elisenda (Date of defense: 2008-04-04)

  La tesi <i>Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional</i> se centra en l'estudi de la variació estilística que manifesten els segments vocàlics en dos àmbits concrets de la ...

  Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística 

  Valls i Alecha, Esteve (Date of defense: 2013-07-04)

  L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar la direccionalitat, el ritme, l’abast i la naturalesa del canvi lingüístic que, al llarg del segle XX i fins al dia d’avui, ha afectat i segueix afectant els parlars nord-occidentals ...

  Dixi de persona i marcs participatius en català 

  Nogué Serrano, Maria de les Neus (Date of defense: 2005-06-28)

  Aquesta tesi doctoral caracteritza les formes lingüístiques que permeten establir referències díctiques de persona posant-les en relació amb els marcs participatius en què té lloc la interacció, i més concretament amb la ...

  Edició crítica i estudi dels llibres I, II, IX i X del "Llibre de Meravelles" de Ramon Llull 

  Bonillo Hoyos, Xavier (Date of defense: 2007-01-19)

  L'objecte d'estudi d'aquesta tesi doctoral són els llibres I, II, IX I X d'una de les obres més conegudes de Ramon Llull, el "Llibre de meravelles", dedicats respectivament a Déu, als àngels, al paradís i a l'infern. Aquest ...

  Eduard Toda i Güell. Ideologia i escriptura (1855-1941) 

  Gort Oliver, Jordina (Date of defense: 2012-11-26)

  Aquesta tesi està centrada en la figura del diplomàtic i escriptor Eduard Toda i Güell. L'objectiu primordial d'aquest estudi és el de definir el pensament , l'estil d'escriptura i les influències ideològiques i literàries ...

  El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús 

  Busquet Isart, Núria (Date of defense: 2010-03-19)

  La tesi s'ha centrat en l'estudi del parlar salat, un subdialecte del català central que es caracteritza per una sola isoglossa morfològica: l'ús de l'article derivat del demostratiu llatí IPSE (<I>es, sa</I>). Aquesta ...

  Els manuals gramaticals i la llengua normativa: estudis de gramatografia catalana contemporània 

  Bonet, Sebastià (Date of defense: 1992-01-01)

  La tesi té com a objectiu principal estudiar com es va constituir, fixar i transmetre, en el mitjà específic dels manuals de llengua catalana publicats entre el 1891 (any de publicació de l’ “Ensayo de Gramática del Catalán ...

  Eriçó de mar: estudi antropològic, geolingüístic i etimològic 

  Corcoll i Llobet, Antoni (Date of defense: 2012-06-27)

  Els objectius bàsics d’aquest treball monogràfic sobre l’eriçó de mar és donar a conèixer els termes genèrics i aquells que fan referència a una o unes espècies en concret d’aquest animal marí, la seva distribució geogràfica, ...

  Estructura i variació en el verb català de començaments de segle: La flexió verbal en els dialectes catalans, Alcover - Moll 

  Perea, Maria Pilar, 1960- (Date of defense: 1999-01-01)

  Un dels àmbits de la llengua on la variació dialectal es manifesta d’una manera més marcadament multiforme és el de la morfologia verbal. Antoni M. Alcover, considerat el fundador de la dialectologia a Catalunya, desenvolupà ...

  Fonètica dels parlars baleàrics segons les notes de Manuel Milà i Fontanals. Interpretació i estudi lingüístic, La 

  Bernat Baltrons, Francesc (Date of defense: 2002-02-22)

  Aquesta tesi es basa a l'estudi d'unes notes inèdites sobre els dialectes catalans en el segle XIX, escrites per Manuel Milà i Fontanals i que avui en dia es conserven a la "Biblioteca Menéndez y Pelayo" de Santander. ...