Now showing items 21-36 of 36

  Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occcidental 

  Querol Cortiella, Laia (Date of defense: 2009-07-08)

  L'objectiu bàsic de la tesi "Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occcidental" és aprofundir en la descripció i l'anàlisi de dos aspectes de la morfologia verbal del català que presenten ...

  Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana. Comunitat, llengües i ideologies 

  Fukuda, Makiko (Date of defense: 2009-07-22)

  L’objectiu de la nostra recerca és analitzar el paper de les llengües, molt especialment el de la llengua catalana, a l’hora de caracteritzar les diverses dinàmiques d’incorporació dels membres de la colònia japonesa a ...

  Multimodalitat i dixi d’espai en joves catalans multilingües 

  Fitó Pardo, Jaume (Date of defense: 2009-12-04)

  Aquesta tesi se centra en l’estudi del fenomen de la dixi, concretament de la dixi d’espai en català, castellà i anglès, des d’una perspectiva multimodal que té en compte tant la part verbal com la part no verbal d’aquest ...

  Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil 

  De Rosselló i Peralta, Carles (Date of defense: 2010-02-12)

  L’objectiu d’aquesta recerca és observar com s’estableixen i quins són els usos orals en una aula de P3, és a dir, amb alumnes de 3 a 4 anys. La tria d’aquesta edat no ha estat una decisió arbitrària. Des d’un punt de vista ...

  El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús 

  Busquet Isart, Núria (Date of defense: 2010-03-19)

  La tesi s'ha centrat en l'estudi del parlar salat, un subdialecte del català central que es caracteritza per una sola isoglossa morfològica: l'ús de l'article derivat del demostratiu llatí IPSE (<I>es, sa</I>). Aquesta ...

  Eriçó de mar: estudi antropològic, geolingüístic i etimològic 

  Corcoll i Llobet, Antoni (Date of defense: 2012-06-27)

  Els objectius bàsics d’aquest treball monogràfic sobre l’eriçó de mar és donar a conèixer els termes genèrics i aquells que fan referència a una o unes espècies en concret d’aquest animal marí, la seva distribució geogràfica, ...

  Eduard Toda i Güell. Ideologia i escriptura (1855-1941) 

  Gort Oliver, Jordina (Date of defense: 2012-11-26)

  Aquesta tesi està centrada en la figura del diplomàtic i escriptor Eduard Toda i Güell. L'objectiu primordial d'aquest estudi és el de definir el pensament , l'estil d'escriptura i les influències ideològiques i literàries ...

  Josep Anselm Clavé i l’escriptura: obra poètica i periodisme cultural 

  Canadell i Rusiñol, Roger (Date of defense: 2012-12-21)

  Aquesta tesi doctorall estudia el conjunt de l’obra escrita de Josep Anselm Clavé, tant la literària com la periodística de caire cultural. La recerca s’ha concebut de tal manera que comprèn no només una anàlisi global de ...

  A propòsit del «Cicle de Flo La Vigne», de Llorenç Villalonga 

  Mas Canals, Víctor de (Date of defense: 2013-01-23)

  En relació amb les novel•les de Llorenç Villalonga que integren l’anomenat Cicle de Flo la Vigne, aquesta tesi en caracteritza el context històric, analitza el concepte novel•lesc de l’autor, fa una anàlisi detallada de ...

  Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística 

  Valls i Alecha, Esteve (Date of defense: 2013-07-04)

  L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar la direccionalitat, el ritme, l’abast i la naturalesa del canvi lingüístic que, al llarg del segle XX i fins al dia d’avui, ha afectat i segueix afectant els parlars nord-occidentals ...

  La ficció sentimental catalana de la segona meitat del s. XV 

  Pellissa Prades, Gemma (Date of defense: 2013-12-13)

  A la segona meitat del s. XV s'escriuen una sèrie d'obres que comparteixen els mateixos motius i recursos retòrics en el tractament de l'amor (teorització sobre la passió, descripció de les causes i els efectes de l'amor, ...

  Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull: estudi de conjunt i edició dels "Mil proverbis" i i dels "Proverbis d’ensenyament" 

  Tous Prieto, Francesc (Date of defense: 2015-07-13)

  Aquest estudi té l’objectiu d’oferir una anàlisi de conjunt de la producció proverbial de Ramon Llull. L’autor mallorquí va escriure cinc col·leccions de proverbis entre la darrera dècada del s. XIII i la primera del s. ...

  Confluència de gèneres a El cortesano de Lluís del Milà (València, 1561) 

  Sánchez Palacios, M. Esmeralda (Date of defense: 2016-01-29)

  La tesi doctoral «Confluència de gèneres a El cortesano de Lluís del Milà (València, 1561)» analitza una obra narrativa plurinlingüe escrita a la València de mitjan del segle XVI però ambientada en la cort valenciana de ...

  «Joventut» (1900-1906) i el darrer modernisme 

  Farré Vilalta, Imma (Date of defense: 2016-01-29)

  Amb el títol de «Joventut» (1900-1906) i el darrer modernisme presentem la recerca sobre aquest setmanari que, a més de la tasca catalanista i cultural en sentit ampli empresa durant els seus set anys de vida, va impulsar, ...

  Plàcid Vidal: memorialista singular d’obra viscuda 

  Masdéu Abril, Fina (Date of defense: 2016-12-20)

  Aquesta tesi té el propòsit d’actualitzar la presència de Plàcid Vidal (Alcover, 1881- Barcelona, 1938) i la seva obra en l’àmbit literari català, tant des de la perspectiva de la història de la literatura com des de la ...

  La construcció dels processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa en el lèxic català 

  Font Fernández, Maria Antònia (Date of defense: 2017-09-07)

  Aquesta tesi doctoral caracteritza la conceptualització dels processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa en el lèxic català. L’anàlisi es distribueix en dos capítols pràctics: un de conceptual que es basa en el ...