Doctorat en Educació

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Diseño, implementación y evaluación de un programa para fomentar el uso de la bicicleta y los niveles de actividad física en la comunidad universitaria 

Martín López, Isabel María (Date of defense: 2024-03-23)

[cat] En l'actualitat, l'augment exponencial de les conductes sedentàries i els efectes de la crisi climàtica s'han convertit en problemes greus que afecten la salut de les persones i el medi ambient. Davant aquesta situació, ...

Efectos agudos y crónicos de la actividad física sobre la cognición y la salud en escolares de 11 y 12 años 

Gelabert Carulla, Jaume (Date of defense: 2024-03-14)

[cat] Els centres educatius es troben immersos en dos grans problemes que afecten directament als escolars. En primer lloc, uns valors alarmants relacionats amb una condició física i composició corporal negativa estan ...

Acoso escolar asociado al lenguaje: Indicadores y predictores 

Valera Pozo, Mario (Date of defense: 2024-01-26)

[spa] Introducción La literatura indica una relación entre las dificultades de lenguaje y padecer acoso escolar (Rice, 2016). Algunos estudios (Durkin y Conti-Ramsden, 2010; Knox y Conti-Ramsden, 2003, 2007) señalan que ...

Aplicació del model socioecològic per identificar variables associades a l’activitat física i predictores de l’expedient acadèmic en adolescents 

Bennàsser Torrandell, Martí Xavier (Date of defense: 2023-07-17)

[cat] La pràctica habitual d'activitat física (AF) i un adequat rendiment acadèmic (RA) durant l'adolescència són factors que s'han associat favorablement amb diferents indicadors de salut física, psicològica/social i ...

De menor infractor a alumno con éxito: el proceso de éxito educativo. Un estudio de casos 

López Roca, Nuria (Date of defense: 2023-07-20)

[spa] Se presenta un trabajo de investigación que tiene como fin último mostrar y valorar, a partir del estudio de casos, el diseño y la ejecución de una intervención con tres alumnos diferentes para el éxito de su proceso ...

Intervenció per a la prevenció del mal d’esquena en estudiants del cicle formatiu de Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives 

San Miguel Navarro, Silvia Mª (Date of defense: 2023-07-06)

[eng] A study has been conducted with a group of 18 students of between 17 and 21 years of age from the TAFAD training module (Technician in Animation of Physical-Sports Activities) in the Valencian Community. This study ...

Claves para entender cómo emprender 

Llorente López, César (Date of defense: 2023-02-08)

[spa] En España, las agencias públicas de desarrollo y de promoción económica, así como los centros privados de formación empresarial gastan grandes cantidades de dinero en programas de fomento del emprendimiento. Esta ...

Modelo de formación para el desarrollo de competencias digitales en docentes de una universidad del nororiente colombiano 

Mantilla Contreras, Mónica Andrea (Date of defense: 2023-02-09)

[spa] El trabajo planteado se propone la elaboración de un modelo de formación en competencias digitales en docentes que favorezca su desarrollo profesional, respondiendo a los principios rectores indicados desde los ...

Gestión del talento docente en España: una herramienta de medición 

Liechti García, Nathalie (Date of defense: 2022-10-14)

[spa] La Gestión del Talento Docente (GTD) es un preceso sistematico de gestión de los potenciales del personal docente y es considerada en la literatura como un factor clave para un desempeño exitoso en las organizaciones ...

Modelos de intervención en atención temprana: perspectivas de profesionales y familias 

Bagur Pons, Sara (Date of defense: 2022-10-03)

[spa] La Atención Temprana (AT) es la disciplina que ofrece apoyo e intervención a los niños de 0 a 6 años con discapacidad o alteraciones en desarrollo, a la familia y al entorno. Los Servicios de Desarrollo Infantil y ...

L'educació masculina en els col·legis religiosos de la postguerra (1939-1945) 

Moll Bagur, Sergi (Date of defense: 2022-07-27)

[eng] The present research is based on the study of religious schools, delimiting the research in the Balearic Islands and a specific historical period: the Postwar period (1939-1945). Traditionally, the history of education ...

Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria 

Llabrés Ferrer, Joana (Date of defense: 2019-04-03)

[cat] La investigació que es presenta sota el títol Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria descriu, analitza i interpreta des d’un plantejament inclusiu, la presència, la participació i l’aprenentatge ...

El nivell d’autoeficàcia i d’autocompassió dels mestres i la seva relació amb les pràctiques inclusives 

Vigo Aguiló, Antonio (Date of defense: 2019-01-17)

[cat] La inclusió educativa cobreix diferents àmbits, des de polítiques fins a pràctiques. Pràctiques d’aula a les quals encara es troben múltiples barreres, malgrat també s’identifiquen factors que afavoreixen la inclusió. ...