Doctorat en Educació

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Modelo de formación para el desarrollo de competencias digitales en docentes de una universidad del nororiente colombiano 

Mantilla Contreras, Mónica Andrea (Date of defense: 2023-02-09)

[spa] El trabajo planteado se propone la elaboración de un modelo de formación en competencias digitales en docentes que favorezca su desarrollo profesional, respondiendo a los principios rectores indicados desde los ...

Claves para entender cómo emprender 

Llorente López, César (Date of defense: 2023-02-08)

[spa] En España, las agencias públicas de desarrollo y de promoción económica, así como los centros privados de formación empresarial gastan grandes cantidades de dinero en programas de fomento del emprendimiento. Esta ...

Gestión del talento docente en España: una herramienta de medición 

Liechti García, Nathalie (Date of defense: 2022-10-14)

[spa] La Gestión del Talento Docente (GTD) es un preceso sistematico de gestión de los potenciales del personal docente y es considerada en la literatura como un factor clave para un desempeño exitoso en las organizaciones ...

Modelos de intervención en atención temprana: perspectivas de profesionales y familias 

Bagur Pons, Sara (Date of defense: 2022-10-03)

[spa] La Atención Temprana (AT) es la disciplina que ofrece apoyo e intervención a los niños de 0 a 6 años con discapacidad o alteraciones en desarrollo, a la familia y al entorno. Los Servicios de Desarrollo Infantil y ...

L'educació masculina en els col·legis religiosos de la postguerra (1939-1945) 

Moll Bagur, Sergi (Date of defense: 2022-07-27)

[eng] The present research is based on the study of religious schools, delimiting the research in the Balearic Islands and a specific historical period: the Postwar period (1939-1945). Traditionally, the history of education ...

Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria 

Llabrés Ferrer, Joana (Date of defense: 2019-04-03)

[cat] La investigació que es presenta sota el títol Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria descriu, analitza i interpreta des d’un plantejament inclusiu, la presència, la participació i l’aprenentatge ...

El nivell d’autoeficàcia i d’autocompassió dels mestres i la seva relació amb les pràctiques inclusives 

Vigo Aguiló, Antonio (Date of defense: 2019-01-17)

[cat] La inclusió educativa cobreix diferents àmbits, des de polítiques fins a pràctiques. Pràctiques d’aula a les quals encara es troben múltiples barreres, malgrat també s’identifiquen factors que afavoreixen la inclusió. ...