Anàlisi de l'impacte i la repercussió dels recursos multimèdia en l'ensenyament i l'aprenentatge de la multimèdia en entorns virtuals

Author

Porta Simó, Laura

Director

Beneito Montagut, Roser

Date of defense

2011-06-17

Pages

604 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

La tesi doctoral que teniu a les mans ofereix una anàlisi de l'impacte i la repercussió dels recursos multimèdia en l'ensenyament i aprenentatge universitari del multimèdia en línia. Avui en dia, les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i de manera especial el multimèdia, esdevenen cada vegada més importants en l'educació. Tot i això, el potencial dels recursos multimèdia per a afavorir l'aprenentatge no s'utilitza de manera generalitzada. En la literatura s'observa poca recerca fonamentada empíricament en el camp de l'aprenentatge multimèdia. Es tracta d'un camp d'investigació jove que encara no ha estat completament explorat. En aquest treball de recerca justament ens interessa descobrir què passa quan incorporem principis d'aprenentatge multimèdia en els recursos docents en l'ensenyament-aprenentatge virtual del multimèdia.


La tesis doctoral que obra en su poder ofrece un análisis del impacto y la repercusión de los recursos multimedia en la enseñanza y aprendizaje universitario del multimedia en línea. Hoy en día, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y de manera especial el multimedia, se hacen cada vez más importantes en la educación. Aún así, la capacidad de los recursos multimedia para favorecer el aprendizaje no se utiliza de manera generalizada. En la bibliografía se observa escasa investigación fundamentada empíricamente en el campo del aprendizaje multimedia. Se trata de un campo de investigación joven que todavía no ha sido completamente explorado. En este trabajo de investigación justamente nos interesa descubrir qué sucede cuando incorporamos principios de aprendizaje multimedia en los recursos docentes en la enseñanza-aprendizaje virtual del multimedia.


This doctoral thesis offers an analysis of the impact and repercussions of online multimedia resources on university teaching and learning. New information and communication technologies, and multimedia technologies in particular, are becoming increasingly important in education today. Notwithstanding, the capacity of multimedia resources to promote learning is not being utilized on a widespread basis. The literature reveals scant empirical research in the field of multimedia learning. This is a young field of research which has not yet been thoroughly explored. In this research study, we are specifically interested in finding out what happens when multimedia learning principles are incorporated into multimedia virtual teaching and learning resources.

Keywords

recursos multimèdia; recursos multimedia; multimedia resources; ensenyament; enseñanza; learning; aprenentatge universitari; aprendizaje universitario; university teaching; recursos docents; recursos docentes; learning resources; TIC; TIC; ICT

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Teconología de la información

Documents

Tesi_lportasi.pdf

6.598Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)