Metodología I’M IN. Metodología de experiencia de usuario basada en el paradigma de la gamificación para la mejora de la experiencia subjetiva 

  Villegas Portero, Eva (Date of defense: 2020-01-09)

  L'evolució de les metodologies d'experiència d'usuari està orientada a la importància de tenir en compte el comportament emocional de l'usuari durant la sessió de test, fent les avaluacions dinàmiques i participatives. ...

  Sistemas gamificados mejorados a través de técnicas de experiencia de usuario 

  Labrador Ruiz de la Hermosa, Emiliano Justo (Date of defense: 2020-01-10)

  L'ús de ludificació és cada vegada més comú en àmbits com educació, recursos humans o salut. Al ser una disciplina relativament nova, no es compta amb els suficients estudis perquè s'hagi trobat un patró d'èxit en el seu ...

  New Challenges on Web Architectures for the Homogenization of the Heterogeneity of Smart Objects in the Internet of Things 

  Caballero Codina, Víctor (Date of defense: 2020-06-10)

  Aquesta tesi tracta de dues de les noves tecnologies relacionades amb la Internet of Things (IoT) i la seva integració amb el camp de les Smart Grids (SGs); aquestes tecnologies son la Web of Things (WoT) i la Social ...

  Vibroacoustic modeling of acoustic blackhole applications in flat, curved andcomplex mechanical structures 

  Deng, Jie (Date of defense: 2020-09-15)

  Els forats negres acústics en mecànica (coneguts per les sigles ABHs, de l’anglès Acoustic Black Holes) solen estar formats per osques en bigues i plaques, el gruix de les quals decau segons una llei potencial. L’efecte ...

  Adding expressiveness to unit selection speech synthesis and to numerical voice production 

  Freixes Guerreiro, Marc (Date of defense: 2021-06-18)

  La parla és una de les formes de comunicació més naturals i directes entre éssers humans, ja que codifica un missatge i també claus paralingüístiques sobre l’estat emocional del locutor, el to o la seva intenció, esdevenint ...

  Estudio, diseño e implementación de la capa física para comunicaciones remotas utilizando tecnología NVIS 

  Porté Jimenez, Joaquim (Date of defense: 2021-06-30)

  En els últims anys, les xarxes de comunicacions IoT han millorat significativament, tant respecte a la cobertura com a l'eficiència i el rendiment. Encara que aquestes millores són molt rellevants, no cobreixen la totalitat ...

  Transport Layer solution for bulk data transfers over Heterogeneous Long Fat Networks in Next Generation Networks 

  Briones Delgado, Alan (Date of defense: 2021-09-03)

  Aquesta tesi per compendi centra les seves contribucions en l'aprenentatge i innovació de les Xarxes de Nova Generació. És per això que es proposen diferents contribucions en diferents àmbits (Smart Cities, Smart Grids, ...

  La voz del alumnado en el (re)diseño de asignaturas para incentivar su engagement mediante un enfoque cualitativo 

  Petchamé Sabartés, Josep (Date of defense: 2021-11-03)

  Aquesta investigació s’orienta al objectiu de presentar una proposta orientada a potenciar l'engagement de l'alumnat mitjançant el (re)disseny de programes d'assignatures a partir de la pràctica de tot un seguit d'activitats ...

  Quantum Algorithms for Solving Hard Constrained Optimization Problems 

  Atchadé Adelomou, Parfait (Date of defense: 2022-01-24)

  En aquesta investigació, s'han examinat tècniques d'optimització per resoldre problemes de restriccions i s'ha fet un estudi de l'era quàntica i de les empreses líders del mercat, com ara IBM, D-Wave, Google, Xanadu, ...

  Real-time acoustic event classification in urban environments using low-cost devices 

  Vidaña Vila, Ester (Date of defense: 2022-04-06)

  En la societat moderna i en constant evolució, la presència de soroll s'ha convertit en un perill diari per a una quantitat preocupant de la població. Estar sobreexposats a alts nivells de soroll pot interferir en activitats ...

  Caracterització de l'impacte dels esdeveniments acústics en els nivells equivalents sonors i en la percepció dels ciutadans per a la confecció de mapes dinàmics de soroll 

  Orga Vidal, Ferran (Date of defense: 2022-05-25)

  La contaminació acústica ha esdevingut un greu problema de salut pública, provocant diversos tipus de malalties i trastorns en les persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any es perden a l'Europa occidental, ...

  On the Relationship between People, Objects, & Interactive Technologies: Transforming Digital & Physical experiences through the process of Realizing Empathy 

  Garcia Corretjer, Maria A (Date of defense: 2022-07-12)

  La manera com les persones es relacionen amb el seu entorn, ja sigui físic o digital, és cada cop més complexa i fugaç, fent que la relació de l'usuari amb els seus objectes i eines digitals, de vegades, sigui extrema i ...