Improvement of secondary education student's information problem solving skills using an inquiry web-based learning environment

Author

Gómez Domingo, Marta

Director

Badia Garganté, Toni

Date of defense

2020-10-06

Pages

307 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

La societat de la informació i el coneixement d'aquest segle espera que els estudiants gestionin l'excés d'informació amb èxit, però això no significa que tinguin les habilitats necessàries per bregar amb la resolució de problemes d'informació (IPS). Aquest estudi amplia el coneixement acadèmic disponible sobre el desenvolupament del procés de la IPS dels estudiants, atès que explora en profunditat la relació entre certes característiques individuals dels estudiants i el desenvolupament de les seves habilitats d'informació d'escaneig i processament a través d'una instrucció desenvolupada en un entorn virtual basat en l'aprenentatge per indagació. Les dades recopilades d'un total de 82 estudiants de secundària suggereixen que la instrucció utilitzada per millorar les habilitats de la IPS dels estudiants integrades en el contingut curricular de les ciències va ser un èxit, ja que tots els estudiants van millorar el rendiment d'aprenentatge de tots dos, el coneixement de la ciència sobre malalties i salut i el desenvolupament de les habilitats de la IPS. Els resultats també mostren que no hi ha gaires correlacions significatives entre les habilitats individuals dels estudiants i els seus assoliments a l'hora de desenvolupar les habilitats d'escaneig i processament d'informació, però destaquen diverses correlacions significatives entre totes dues habilitats constitutives. El treball podria ajudar els mestres a planificar, implementar i avaluar la instrucció de la IPS a les escoles.


La sociedad de la información y el conocimiento de este siglo espera que los estudiantes manejen el exceso de información con éxito, pero esto no significa que tengan las habilidades necesarias para lidiar con la resolución de problemas de información (IPS). Este estudio amplía el conocimiento académico disponible sobre el desarrollo del proceso de la IPS de los estudiantes, dado que explora en profundidad la relación entre ciertas características individuales de los estudiantes y el desarrollo de sus habilidades de información de escaneo y procesamiento a través de una instrucción desarrollada en un entorno virtual basado en el aprendizaje por indagación. Los datos recopilados de un total de 82 estudiantes de secundaria sugieren que la instrucción utilizada para mejorar las habilidades de la IPS de los estudiantes integradas en el contenido curricular de las ciencias fue exitosa, ya que todos los estudiantes mejoraron el rendimiento de aprendizaje de ambos, el conocimiento de la ciencia sobre enfermedades y salud y el desarrollo de las habilidades de la IPS. Los resultados también muestran que no existen numerosas correlaciones significativas entre las habilidades individuales de los estudiantes y sus logros al desarrollar las habilidades de escaneo y procesamiento de información, pero destacan varias correlaciones significativas entre ambas habilidades constitutivas. El trabajo podría ayudar a los maestros a planificar, implementar y evaluar la instrucción de la IPS en las escuelas.


The information and knowledge society of this century expects students to successfully manage an excess of information, but this does not mean that they have the necessary skills to deal with information problem-solving (IPS). This study expands on available academic knowledge regarding students'IPS process development by exploring in depth the relationship between certain individual characteristics and the information scanning and processing skills exhibited by students when engaging in a scientific inquiry exercise in a web-based learning environment. The data collected from a total of 82 secondary school students suggest that the teaching approach used to improve the IPS skills included in the science curriculum was successful, as all students' learning improved in terms of both their scientific knowledge of illnesses and health and their IPS skills. The findings also show that there are not many significant correlations between students' individual skills and their success when employing information scanning and processing skills, but they do highlight several significant correlations between the two information skills. The results obtained could help teachers to plan, implement, and evaluate IPS teaching in schools.

Keywords

resolució de problemes informacionals; resolución de problemas informacionales; information problem solving; aprenentatge basat en la indagació; aprendizaje basado en la indagación; inquiry based learning; entorn d'aprenentatge web; entorno de aprendizaje web; web learning environment; educació secundària; educación secundaria; secondary education

Subjects

159.9 - Psicologia; 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure

Knowledge Area

Psicologia i ciències de l’educació

Documents

Tesi+Marta+G__mez+Domingo.pdf

11.10Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)