Estudi de la incidència del GPS en la qualitat de vida de les cuidadores i les persones amb malaltia d’Alzheimer

Author

Ribas Miquel, Gloria

Director

Valle Gómez, Arantza del

Tutor

Monreal i Bosch, Pilar

Date of defense

2021-04-29

Pages

316 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Abstract

GPS is an invention that allows us to know the position for people with disorientation and track it in motion, making it easier to find them in case of loss. The study used a combined methodology quantitative and qualitative. A total of 711 people took part, 509 Primary Caregiver, 35 used the Keruve watch and 219 the mobile LOPE, and 202 Person with Alzheimer's, 10 used the Keruve watch and 93 the mobile LOPE. 17 interviews were conducted with Primary Caregiver, 7 used the Keruve watch system and 4 the mobile LOPE. The results on use GPS as a significant improvement in quality-of-life caregivers and the Person with Alzheimer's and significant reduction in overload and helps to diminish the need of income of the Person with Alzheimer's, as well as to decrease the need of medication for the control of disruptive symptoms, having a more relax family environment


El GPS ens permet conèixer una posició d’un objecte mentre està en moviment, com el seguiment de persones amb desorientació, per facilitar-ne la seva recerca en cas de pèrdua. S’ha utilitzat una metodologia quantitativa i qualitativa. Hi han participat un total de 711 persones, 509 eren Cuidadores Principals, 35 utilitzaven el rellotge Keruve i 219 el mòbil LOPE i 202 Persones amb Alzheimer, 10 utilitzaven el rellotge Keruve i 93 el mòbil LOPE. Es van realitzar 17 entrevistes a Cuidadores Principals, 7 utilitzaven el rellotge Keruve i 4 el mòbil LOPE. Els resultats de l’ús del GPS indiquen una la millora de la qualitat de vida de la Cuidadora Principal i la Persona amb Alzheimer i una important reducció de la sobrecàrrega. Ajuda a disminuir els ingressos i la medicació de la Persona amb Alzheimer pel control dels símptomes disruptius, en haver-hi un ambient familiar més distès

Keywords

Malaltia d'Alzheimer; Enfermedad de Alzheimer; Alzheimer's disease; GPS; Qualitat de vida; Calidad de vida; Quality of life; Cuidadores; Cuidadoras; Caregivers; Sobrecàrrega; Sobrecarga; Overload; Persones amb Alzheimer; Personas con Alzheimer; People with Alzheimer's

Subjects

159.9 - Psychology; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention; 616.8 - Neurology. Neuropathology. Nervous system

Documents

tgrm_20210429.pdf

4.545Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)