Decision making in digital health: usage of the cost-effectiveness analysis to improve the sustainability of the healthcare system

Author

Piera Jiménez, Jordi

Director

Lupiáñez Villanueva, Francisco

Codirector

Folkvord, Frans

Date of defense

2021-11-19

Pages

104 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Doctorate programs

Societat de la informació i el coneixement

Abstract

Healthcare systems worldwide are facing a number of challenges that are conjunctural to the historical moment and are somehow reshaping a discipline as traditional as medicine. The five major challenges that are defining the future landscape of healthcare practice can be classified into: 1) Demographic change, 2) Urbanization, 3) Deliver patient-centric care, 4) Moving the focus from reactive to proactive medicine and 5) Adoption of digital health technologies. The healthcare sector has been particularly slow in the adoption of digital technologies. When this PhD project started in 2017, the implementation at-scale of digital health was being impeded by numerous barriers, with the dearth of evidence-based research and the lack of proper economic studies around their implementation being the two biggest issues. Acknowledging the abovementioned challenges, the main aim of this PhD thesis was to assess the cost-effectiveness of digital health solutions designed to support the management of major chronic conditions that can be implemented within the Catalan health system.


Els sistemes sanitaris de tot el món s'enfronten a diversos reptes que són conjunturals del moment històric i que, d'alguna manera, estan reformant una disciplina tan tradicional com la medicina. Els cinc grans reptes que defineixen el futur panorama de la pràctica sanitària es poden classificar en: 1) Canvi demogràfic, 2) Urbanització, 3) Prestació d'atenció centrada en el pacient, 4) Pas del focus de la medicina reactiva a la medicina proactiva i 5) Adopció de tecnologies de salut digital. El sector sanitari ha estat especialment lent en l'adopció de tecnologies digitals. Quan aquest projecte de doctorat va començar l'any 2017, moltes barreres impedien la implementació a escala de la salut digital. Entre aquestes barreres, la manca d'evidència sobre l'efectivitat i d'estudis econòmics adequats al voltant de la seva implementació van ser identificats com els dos problemes més importants. Reconeixent els desafiaments abans esmentats, l'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral va ser avaluar el cost-efectivitat de diferents solucions de salut digital dissenyades per donar suport a la gestió de les principals malalties cròniques, de manera que es poguessin implementar al sistema sanitari català.


Los sistemas de salud en todo el mundo se enfrentan a una serie de desafíos que son coyunturales al momento histórico y que, de alguna manera, están remodelando una disciplina tan tradicional como la medicina. Los cinco desafíos principales que están definiendo el panorama futuro de la práctica de la salud se pueden clasificar en: 1) Cambio demográfico, 2) Urbanización, 3) Prestación de atención centrada en el paciente, 4) Cambio de enfoque de la medicina reactiva a la proactiva y 5) Adopción de tecnologías sanitarias digitales. El sector de la salud ha sido particularmente lento en la adopción de tecnologías digitales. Cuando este proyecto de doctorado fue iniciado en el año 2017, muchas barreras impedían la implementación a escala de la salud digital. Entre ellos, la falta de evidencia sobre la efectividad y estudios económicos adecuados en torno a su implementación fueron los dos problemas más importantes. Reconociendo los retos antes mencionados, el objetivo principal de esta tesis doctoral fue evaluar el coste-efectividad de las soluciones sanitarias digitales diseñadas para apoyar la gestión de las principales enfermedades crónicas y que pudiesen implantarse en el sistema sanitario catalán.

Keywords

salut digital; salud digital; digital health; eSalut; eSalud; eHealth; salut electrònica; salud electrónica; electronic health; cost-efectivitat; coste-efectividad; cost-effectiveness; cost-utilitat; coste-utilidad; cost-utility

Subjects

004 - Informàtica; 33 - Economia; 61 - Medicina; 62 - Enginyeria. Tecnologia

Knowledge Area

Ciències de la Informació i la Comunicació

Documents

phd_thesis_jordi_piera_web_format.pdf

4.007Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)