Democratising and enlightening? Investigating the role of social media in the democratisation of the public sphere, political deliberation and public

Author

Terren, Ludovic

Director

Clua Infante, Anna

Borge Bravo, Rosa

Date of defense

2022-03-09

Pages

166 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Doctorate programs

Societat de la informació i el coneixement

Abstract

This thesis contributes to the social media literature by focusing on the role and potential of social media in (i) political participation and access to the public sphere; (ii) political deliberation and viewpoint diversity, and (iii) public opinion. This thesis is a compendium of four stand-alone papers. Through a multi-country, mixed-methods and interdisciplinary approach building upon previous knowledge from communication and political sciences, it provides a broad, yet integrated, assessment of some of the political ramifications of social media communication. The overarching conclusion of this research is that despite early optimism, the democratising potential of social media does not seem to have materialised, at least not to the extent that some early theorists had envisioned.


Esta tesis contribuye a la literatura de las redes sociales al enfocarse en el rol y potencial de las redes sociales en: (i) la participación política y el acceso a la esfera pública; (ii) la deliberación política y la diversidad de puntos de vista, y (iii) la opinión pública. Esta tesis es un compendio de cuatro artículos independientes. A través de un enfoque interdisciplinario, de varios países y métodos, proporciona una evaluación amplia pero integrada de algunas de las ramificaciones políticas de las redes sociales. La conclusión general de esta investigación es que, a pesar del optimismo inicial, el potencial democratizador de las redes sociales no parece haberse materializado, al menos no en la medida en que lo habían previsto algunos de los primeros teóricos.


Aquesta tesi contribueix a la literatura de les xarxes socials centrant-se en el paper i el potencial de les xarxes socials en: (i) la participació política i l'accés a l'esfera pública; (ii) la deliberació política i la diversitat de punts de vista, i (iii) l'opinió pública. Aquesta tesi és un compendi de quatre articles científics. A través d'un enfocament interdisciplinari, de diversos països i mètodes, proporciona una avaluació ampliada però integrada d'algunes de les ramificacions polítiques de les xarxes socials, ja sigui a partir de l'anàlisi de casos, ja sigui mitjançant la revisió de la literatura existent. La conclusió general d'aquesta investigació és que, malgrat l'optimisme inicial, el potencial democratitzador de les xarxes socials no sembla que s'hagi materialitzat, almenys no en la mesura que alguns primers teòrics havien previst.

Keywords

xarxes socials; redes sociales; social networks; participació política; participación política; political participation; esfera pública; esfera pública; public sphere; deliberació política; deliberación política; political deliberation; diversitat; diversidad; diversity; opinió pública; opinión pública; public opinion

Subjects

316 - Sociologia. Comunicació

Knowledge Area

Ciències socials

Documents

PhD Thesis L.Terren - JULY 2021_FINAL-VERSION-MERGED.pdf

6.327Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)