Doctorat en Física

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Information processing with photonic hardware neural networks 

Estébanez Santos, Irene (Date of defense: 2024-05-25)

[cat] Aquesta tesi presenta investigacions numèriques i experimentals que validen l'ús de sistemes fotònics com a processadors d'informació. Per a això, s'han investigat les complexes dinàmiques temporals generades pels ...

Electronic and topological properties of bilayer graphene nanostructures 

Benchtaber, Nassima (Date of defense: 2023-02-06)

[eng] This thesis is devoted to studying the electronic properties of bilayer graphene (BLG) by focusing on the confined states, especially the topological states and the study of the transport in this material, addressing ...

Influence of thermal treatments on Ni-Ti-Zr and Ni-Mn-Ga-X High Temperature Shape Memory Alloys 

Xu, Shoukaih (Date of defense: 2022-06-17)

[cat] Els aliatges amb memòria de forma (SMA) són coneguts per les seves propietats especials, que s'han utilitzat àmpliament en moltes indústries. Una manera de classificar els SMA és mitjançant les seves temperatures ...

Lagrangian transport of sinking particles. From theoretical characterization to oceanic applications 

De la Fuente Marañón, Rebeca (Date of defense: 2022-05-30)

[eng] The vertical transport of particles plays a key role in the major mechanisms driving biogeophysical cycles in the ocean and contributes to the distribution of pollulants and its accumulation on the ocean bottom. ...