Lagrangian transport of sinking particles. From theoretical characterization to oceanic applications 

    De la Fuente Marañón, Rebeca (Date of defense: 2022-05-30)

    [eng] The vertical transport of particles plays a key role in the major mechanisms driving biogeophysical cycles in the ocean and contributes to the distribution of pollulants and its accumulation on the ocean bottom. ...

    Influence of thermal treatments on Ni-Ti-Zr and Ni-Mn-Ga-X High Temperature Shape Memory Alloys 

    Xu, Shoukaih (Date of defense: 2022-06-17)

    [cat] Els aliatges amb memòria de forma (SMA) són coneguts per les seves propietats especials, que s'han utilitzat àmpliament en moltes indústries. Una manera de classificar els SMA és mitjançant les seves temperatures ...