Medición del bienestar subjetivo en la adolescencia

Author

Benavente Delgado, Mariavictoria

Director

González Carrasco, Mònica

Date of defense

2021-02-15

Pages

116 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Abstract

The present thesis aims to know the psychometric properties of two scales intended to assess the subjective wellbeing of schooled adolescents and residents in urban contexts in Chile. The results obtained show that both the "Student Life Satisfaction (SLSS)" and the " Brief Adolescents’ Subjective Well-Being in School Scale (BASWBSS)" scales present adequate adjustment indices to the sample. However, in the case of the BASWBSS, adaptations had to be made in accordance with the functioning of the Chilean educational system in comparison with the educational system of China, from which the scale emerges. The results highlight the need to adapt the scales to the contexts in which they are applied and to verify their levels of adjustment in order to have valid and reliable data when assessing subjective wellbeing in childhood and adolescence, as well as when seeking to design interventions or carry out follow-up on specific populations


Aquesta tesi té com a objectiu conèixer les propietats psicomètriques de dues escales dirigides a avaluar el benestar subjectiu en adolescents escolaritzats i residents en contexts urbans de Xile. Els resultats obtinguts mostren que tant l’escala de “Satisfacció amb la Vida dels Estudiants (SLSS) com l'Escala Breu de Benestar Subjectiu a l'Escola per a Adolescents (BASWBSS) presenten índexs d’ajustament adequats a la mostra. No obstant això, en el cas de la BASWBSS va caler fer adaptacions concordants amb el funcionament del sistema educatiu xilè, en comparació amb el sistema educatiu xinès, que és d’on sorgeix l’escala. Els resultats posen de manifest la necessitat d’adaptar les escales als contextos en què s’apliquen i verificar els seus nivells d’ajustament per tenir dades vàlides i fiables a l’hora d’avaluar el benestar subjectiu en la infància i l’adolescència, així com també quan es buscar dissenyar intervencions o fer seguiments a poblacions determinades

Keywords

Benestar subjectiu; Bienestar subjetivo; Subjective wellbeing; Adolescència; Adolescencia; Adolescence; Adolescents; Adolescentes; Teenagers; Psicometria; Psicometría; Psychometry; Escales; Escalas; Scales; Xile; Chile

Subjects

159.9 - Psychology

Documents

tmbd_20210215.pdf

4.087Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)