Platform Economics in Vertically-Related Structures

Autor/a

D'Amico, Giuseppe

Director/a

Flores Fillol, Ricardo

Codirector/a

Theilen, Bernd Georg

Data de defensa

2022-09-21

Pàgines

104 p.Departament/Institut

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia

Resum

A l'última dècada, l'auge i l'expansió de l'economia de plataformes ha representat la nova revolució econòmica. Recolzada per la digitalització, aquesta nova forma d'organització de l'economia ha canviat l'arquitectura general de la indústria i ha reformat tot el procés de creació de valor, que ha passat d'estructures de cadena vertical a ecosistemes més horitzontals. Empreses com Amazon, Facebook, Google i Microsoft són un clar exemple d'aquest canvi disruptiu. Aquesta tesi es composa de tres assaigs independents relacionats amb la nova economia de plataformes. Al capítol 1, s'analitza l'efecte combinat de la previsió del consumidor i la competència entre aeroports sobre els beneficis de la plataforma, mitjançant l'anàlisi de les indústries aeroportuàries. Curiosament, s’observa que l'estratègia òptima d'un aeroport monopolista depèn en última instància del grau de previsió del consumidor i és insensible als canvis de l'entorn competitiu. No obstant això, la correlació entre els beneficis aeroportuaris i la miopia del consumidor és positiva quan es consideren aeroports monopolis i feblement negativa quan es té en compte la competència aeroportuària. Al capítol 2 s’explora la distribució autònoma i delegada per part dels autors en la indústria del llibre electrònic, tenint en compte el cas concret d'Amazon. El principal resultat suggereix que l'autopublicació comporta uns preus més elevats dels llibres electrònics per als consumidors en determinades circumstàncies. Finalment, al capítol 3 abordem el tema de la venda d'informació dels consumidors, caracteritzant l'estratègia òptima d'un propietari de dades que decideix si vendre les seves dades o utilitzar-les per competir en el mercat. Es conclou que el propietari de les dades no té una estratègia dominant.


En la última década, el auge y expansión de la economía de plataformas ha representado la nueva revolución económica. Con la ayuda de la digitalización, esta nueva forma de organizar la economía ha cambiado la arquitectura general de la industria y ha reformado todo el proceso de creación de valor, que ha pasado de estructuras de cadena vertical a ecosistemas más horizontales. Empresas como Amazon, Facebook, Google y Microsoft son un claro ejemplo de este cambio disruptivo. Esta tesis se compone de tres ensayos independientes, relacionados con la nueva economía de plataformas. En el capítulo 1, se analiza el efecto combinado de la previsión del consumidor y la competencia entre aeropuertos sobre los beneficios de la plataforma, mediante el análisis de las industrias aeroportuarias. Curiosamente, se observa que la estrategia óptima de un aeropuerto monopolista depende en última instancia del grado de previsión del consumidor y es insensible a los cambios en el entorno competitivo. Sin embargo, la correlación entre los beneficios de los aeropuertos y la miopía de los consumidores es positiva cuando se consideran aeropuertos monopolistas y débilmente negativa cuando se considera la competencia aeroportuaria. En el capítulo 2, se explora la distribución propia y delegada por parte de los autores en la industria del libro electrónico, tomando en consideración el caso específico de Amazon. El resultado principal sugiere que la autoedición conlleva precios más altos de los libros electrónicos para los consumidores en ciertas circunstancias. Finalmente, en el capítulo 3 se aborda el tema de la venta de información de los consumidores, caracterizando la estrategia óptima de un propietario de datos que decide si vender sus datos o usarlos para competir en el mercado. Se concluye que el propietario de los datos no tiene una estrategia dominante.


In the last decade, the rise and expansion of the platform economy has represented the new economic revolution. Helped by the digitization, this new form of organizing the economy has changed the overall Industry Architecture and reformed the whole value-creation process, which has passed from vertical-chain structures to more horizontal ecosystems. Companies such as Amazon, Facebook, Google and Microsoft are a clear example of this disruptive change. This thesis is composed of three independent essays related to new platform economy. In chapter 1, we analyze the combined effect of consumer foresight and competition on platform profits, by analyzing the airport industries. Interestingly, we find that the optimal strategy of a monopoly airport ultimately depends on the degree of consumer foresight and it is insensitive to changes in the competitive environment. Nevertheless, the correlation between airport profits and consumer myopia is positive when considering a monopoly airports and weakly negative when considering airport competition. In chapter 2, we analyze the self- and delegated distribution in the e-book industry, by taking into consideration the specific case of Amazon. Our main result suggests that self-publishing results in higher e-book prices for consumers under certain circumstances. Finally, in chapter 3 we address the topic of the sale of consumer information, by characterizing the optimal strategy of a data owner who has to decide whether to sell his data or using them to compete in the market. We find that the data owner does not have a dominant strategy.

Paraules clau

Economia industrial; Plataformas; Teorìa dels jocs; Teoría de los juegos; Industrial Economics; Platforms; Game theory

Matèries

33 - Economia; 334 - Formes d'organització i cooperació en l'economia

Àrea de coneixement

Ciències Socials i jurídiques

Documents

Aquest document conté fitxers embargats fins el dia 20-03-2023

Drets

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)