Departament d'Economia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Exploring corporate finance, exports and knowledge as determinants of innovation 

Tomàs Porres, Josep (Date of defense: 2024-05-21)

Aquesta tesi té com a objectiu avançar en la comprensió dels patrons d'innovació i generació de coneixement des de tres perspectives diferents. En primer lloc, aprofundint en l'efecte del finançament extern de capital a ...

Adopción de TIC en Instituciones de Educación Superior en México ante la crisis del COVID-19: Un Estudio de Caso 

Rojas Bandera, Jennifer Shirley (Date of defense: 2023-08-22)

Aquest estudi va aportar a la literatura la descripció de les experiències viscudes pels docents amb l'ús i l'adopció de TIC, en la transició de les classes presencials a en línia durant el confinament provocat pel COVID-19, ...

Theoretical Essays on Environmental Policies and International Trade Conflict 

Zhang, Mimi (Date of defense: 2023-05-10)

La tesi doctoral consta de dos temes de recerca. Els dos primers capítols se centren en el desenvolupament de mecanismes per dissenyar polítiques ambientals. Els investigadors proposen mecanismes d‟impostos a les emissions ...

Platform Economics in Vertically-Related Structures 

D'Amico, Giuseppe (Date of defense: 2022-09-21)

A l'última dècada, l'auge i l'expansió de l'economia de plataformes ha representat la nova revolució econòmica. Recolzada per la digitalització, aquesta nova forma d'organització de l'economia ha canviat l'arquitectura ...

La incorporación de mujeres a un entorno laboral masculino: el caso de la industria química de Tarragona 

Aguilar Cunill, Carla (Date of defense: 2022-06-10)

Aquesta tesi es un compendi de tres articles que, en conjunt, suposen un estudi de cas de la incorporació de les dones en un entorn laboral tradicionalment masculí, concretament a la industria química de Tarragona. Parteix ...

Shared Decision-making in breast cancer screening programmes: Contributions to its implementations 

Hernández Leal, María José (Date of defense: 2022-04-29)

A mesura que els pacients prenen consciència de ser usuaris del Sistema Nacional de Salut, demanen una prestació no relacionada només en resoldre el seu problema de salut de manera oportuna, sinó que també inclogui un bon ...

Environmental Policies in International Markets 

Tomori, Françeska (Date of defense: 2021-07-09)

La hipòtesi estableix que a la llum de l'escàndol d'emissions de Volkswagen, una creença comuna que s'ha format és que la captura regulatòria en el control i establiment d'estàndards d'emissions ha portat a una menor ...

Essays on Cultural and Creative Industries: Clustering, Location and Employment Growth 

Maddah, Lina (Date of defense: 2021-04-15)

Aquesta tesi contribueix al debat contemporani sobre el paper econòmic de les Indústries Culturals i Creatives (ICCs). En primer lloc, la tesi analitza l'impacte de l'especialització en les ICCs sobre el creixement total ...

Exploring European Firms' Heterogeneity: Perspectives on Finance, Export, and R&D 

Cattaruzzo, Sebastiano (Date of defense: 2021-01-11)

La tesi explora tres dimensions rellevants de las empreses, com son l'exportació, las finances i la R+D, sota la lent de l'heterogeneïtat. Tant la selecció de bases de dades com de metodologies van explícitament en aquesta ...

Location of Software and Video Game Industry in Metropolitan Areas 

Méndez Ortega, Carles (Date of defense: 2019-10-04)

Aquesta tesi identifica i analitza els factors que determinen la ubicació de les empreses del Software i dels Videojocs (SVE) a les àrees metropolitanes, analitzant la ubicació i l'aglomeració d'aquestes empreses amb altres ...

Tax compliance & the welfare state: the role of education, ideology and immigration in tax morale. 

Rodriguez Justicia, David (Date of defense: 2019-09-16)

Aquesta tesi contribueix a la literatura que estudia la moral tributària amb tres estudis organitzats en capítols: El Capítol 1 analitza dos canals a través dels quals l'educació influeix en la moral tributària. Els ...

Essays on Collective Decision-Making 

Moskalenko, Anna (Date of defense: 2019-02-25)

Aquesta tesi consta de quatre capítols independents relacionats amb la presa de decisions col·lectives. En primer lloc, s'analitza la dinàmica en un partit polític en presència del conflicte intern. Es mostra com la ...

Empirical Essays on the Political Economy of Heterogeneity, Migration, and Institutions 

Zergawu, Yitagesu Zewdu (Date of defense: 2018-11-08)

Aquesta tesi es compon de quatre assaigs empírics que estudien l'economia política de l'heterogeneïtat social, la migració internacional i la qualitat institucional. El primer assaig analitza l'impacte dels xocs de preus ...

Claims problems: An implementation approach 

Solís Baltodano, Maria José (Date of defense: 2018-09-27)

L'objectiu principal d'aquesta tesi es centra en els problemes de demanada. Un problema de conflicte d'interessos que surgeix en el moment en que un recurs s'ha de distribuir entre un cert nombre d'agents i no n'hi ha ...

Essays On Spatial Panel Econometrics 

Miranda Gualdron, Karen Alejandra (Date of defense: 2018-06-29)

Aquesta tesi proposa una metodologia per identificar i estimar externalitats espacials associades als efectes inviduals en models per a dades de panell. La clau d'aquest nou enfocament és l'ús d'una especificació d'efectes ...

Strategies for innovation and sustainability: determinants and effects of spanish and european firms 

Jove Llopis, Elisenda (Date of defense: 2018-03-01)

L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral ha estat proporcionar nous coneixements sobre els determinants i els efectes de les estratègies d'innovació basada en una investigació empírica amb dades a nivell d’empresa ...

Essays on location patterns of creative industries 

Coll Martínez, Eva (Date of defense: 2018-02-23)

Aquesta tesi analitza i identifica quins són els factors que faciliten la localització i aglomeració de les indústries creatives a nivell local i les compara amb les de la resta d’activitats econòmiques. Aquesta tesi ...

Empirical essays on seasonality in tourism 

Turrión Prats, Judith (Date of defense: 2018-02-23)

L'objectiu principal d'aquesta tesi és analitzar l'estacionalitat turística, un tema d’especial interès per als gestors turístics i la literatura acadèmica. Aquest fenomen és un dels més problemàtics, principalment en ...

Fiscal harmonization in the context of globalization and growing demand of more regional autonomy 

Sanz Córdoba, Patricia (Date of defense: 2017-11-06)

La següent tesi investiga l'existència de la competència tributària i les interaccions entre les polítiques fiscals dels països de l'OCDE utilitzant un model de dades de panell dinàmic espacial i considerant interaccions ...

Innovation, Market Structure, and Cooperative R&D Strategies 

Ibáñez Zárate, Guiomar (Date of defense: 2015-06-22)

En un ambient competitiu, on la innovació és complexa, arriscada i costosa, les empreses consideren freqüentment la col•laboració com una estratègia d'innovació. Aquestes estratègies poden prendre la forma de research joint ...

More