Entre el canvi i la continuïtat. Les restauracions absolutistes durant la crisi de l'antic règim a Catalunya

Author

Moruno Moyano, Carlos

Director

Arnabat Mata, Ramon

Date of defense

2022-10-28

Pages

401 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

Aquesta recerca planteja l’estudi de les restauracions absolutistes del Sexenni Absolutista (1814-1820) i la Dècada Ominosa (1823-1833) a Catalunya des d’una perspectiva local. Els objectius de la recerca són, per una banda, aprofundir en l’estudi d’aquests períodes de la Crisi de l’Antic Règim (1808-1833) per tal de conèixer i valorar els canvis i processos que es donaren durant el primer terç del segle XIX a Catalunya i contrastar fins a quin punt estigueren condicionats pel règim polític establert. D’altra banda, la recerca planteja quins són els usos actuals de la història local a partir d’un anàlisi comparatiu. D’aquesta manera, tot i que l’estudi es centra en la ciutat de Tarragona, també incorporem altres ciutats, principalment Girona i Barcelona. La recerca també planteja una perspectiva multidisciplinar amb la incorporació de temàtiques d’estudi i camps de recerca poc explorats per la disciplina històrica tradicional, com la història ecològica o la climatologia històrica. Paraules clau: Història local, Sexenni Absolutista, Dècada Ominosa, Catalunya, història ecològica, urbanisme, societat i cultura.


Esta investigación plantea el estudio de las restauraciones absolutistas del Sexenio Absolutista (1814-1820) y la Década Ominosa (1823-1833) en Cataluña desde una perspectiva local. Los objetivos de la investigación son, por una parte, profundizar en el estudio de estos periodos de la Crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) con el fin de conocer y valorar los cambios y procesos que se dieron durante el primer tercio del siglo XIX en Cataluña y contrastar hasta qué punto estuvieron condicionados por el régimen político establecido. Por otro lado, la investigación plantea cuáles son los usos actuales de la historia local a partir de un análisis comparativo. De esta manera, aunque el estudio se centra en la ciudad de Tarragona, también incorporamos otras ciudades, principalmente Girona y Barcelona. La investigación también plantea una perspectiva multidisciplinar con la incorporación de temáticas de estudio y campos de investigación poco explorados por la disciplina histórica tradicional, como la historia ecológica y la climatología histórica. Palabras clave: Historia local, Sexenio Absolutista, Década Ominosa, Cataluña, historia ecológica, urbanismo, sociedad y cultura.


This research proposes the study of the absolutist restorations of the Absolutist Sexennium (1814-1820) and the Ominous Decade (1823-1833) in Catalonia from a local perspective. The objectives of the research are, on the one hand, to deepen the study of these periods of the Crisis of the Old Regime (1808-1833) in order to know and assess the changes and processes that occurred during the first third of the nineteenth century in Catalonia and to contrast to what extent they were conditioned by the established political regime. On the other hand, the research raises what are the current uses of local history from a comparative analysis. In this way, although the study focuses on the city of Tarragona, we also incorporated other cities, mainly Girona and Barcelona. The research also raises a multidisciplinary perspective with the incorporation of study topics and research fields little explored by the traditional historical discipline, such as ecological history and historical climatology.

Keywords

Història local; Ferran VII; Catalunya; Fernando VII; Cataluña; Local History; Ferdinand VII of Spain; Catalonia

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI_.pdf

8.482Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)