La máscara en las comedias y entremeses cervantinos. Una relación entre esencia y apariencia

Author

Gonçalves Macedo, Giselle Cristina

Director

Pontón, Gonzalo

Date of defense

2022-06-10

Pages

292 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquest treball té, com a objectiu, fer una anàlisi del recurs de l’emmascarament present a totes les obres teatrals que componen “Les vuit comèdies i vuit entremesos nous, mai representats”, de Miguel de Cervantes. Responsable per diferents simulacions i dissimulacions de rols – sigui per qüestionar la realitat que circumda els personatges, transformar els rols socials o esborrar les fronteres entre ficció i realitat – aquesta tècnica dramàtica es mostra vinculada a un joc entre essència i aparença que sembla formar part de la concepció dramàtica de l’autor. En aquest sentit, reflexionar sobre la tensió entre l’ésser i el parer de les figures dramàtiques presents a les comèdies i entremesos, a partir de les seves disfresses, es fa fonamental per a una major comprensió i valoració del teatre de Cervantes.


Este trabajo tiene, como objetivo, hacer un análisis del recurso del enmascaramiento presente en todas las obras teatrales que componen “Las ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados”, de Miguel de Cervantes. Responsable por distintas simulaciones y disimulaciones de roles - sea para cuestionar la realidad que circunda a los personajes, transformar los roles sociales o borrar las fronteras entre ficción y realidad – dicha técnica dramática se muestra vinculada a un juego entre esencia y apariencia que parece formar parte de la concepción dramática del autor. En este sentido, reflexionar acerca de la tensión entre el ser y el parecer de las figuras dramáticas presentes en las comedias y entremeses, a partir de sus disfraces, se hace fundamental para una mayor comprensión y valoración del teatro de Cervantes.


The goal of this thesis is to analyze the resource of masking present in “The eight comedies and eight interludes, never performed”, by Miguel de Cervantes. Responsible for different simulations and dissimulations of roles - to question the reality that surrounds the characters, transform social roles or erase the borders between fiction and reality - this dramatic technique is shown to be linked to a relationship between essence and appearance that seems to be part of the author’s dramatic conception. In this sense, reflecting on the tension between the being and the appearance of the dramatic figures present in comedies and interludes, based on their masks, is essential for a greater understanding and appreciation of Cervantes’ theater.

Keywords

Miguel de Cervantes; Comèdias; Comedias; Comedies; Segle d'or; Siglo de oro; Golden age

Subjects

82 - Literature

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

gcgm1de1.pdf

1.419Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)