La interculturalidad crítica como propuesta político-pedagógica liberadora: nuestra experiencia en Shere Rom

dc.contributor
Universitat de Girona. Departament de Psicologia
dc.contributor.author
Zhang Yu, Cristina
dc.date.accessioned
2022-11-18T16:34:19Z
dc.date.issued
2022-06-13
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/676039
dc.description.abstract
In this doctoral dissertation I analyze the intercultural model in education in the context of Catalonia, addressing the political, theoretical, and practical dimensions in which it materializes. To do so, I am based on the contributions of decolonial theories and the notion of critical interculturality as a liberatory political-pedagogical proposal. The publications that make up the body of this work approaches this analysis from different methodological techniques: autoethnography, action-research and design-based research. On the one hand, I situate the Catalan intercultural model as the one of the institutions and, therefore, as a political-pedagogical project that contributes to sustain the violence and inequities of the system. On the other hand, through the analysis of Shere Rom, a school-university collaboration, and the projects carried out based on the Fifth Dimension model and the Funds of Knowledge and Identity approach, we look at the tensions, contradictions and opportunities for reimagining educational practice that emerge when incorporating a critical intercultural project within the educational system. Based on our experience in Shere Rom, we account for the political, theoretical, practical, and methodological implications that requires to action a liberatory political-pedagogical proposal, as well as the importance of assuming the open joint processes of change, reflections, learning, progress, and losses. This manuscript is, then, a memory that gathers parts of the path that I have been able to travel together with students, educational and management team of the instituto-escuela El Til·ler, undergraduate students, artists, activists and researchers. But also, an invitation that the ideas presented here may inspire you and may contribute to a construction of a critical and decolonial approach when researching on teaching-learning processes in Catalonia
dc.description.abstract
En aquesta tesi doctoral per compendi d’articles elaboro una anàlisi del model intercultural català en educació en el context de Catalunya, abordant les dimensiones polítiques, teòriques i pràctiques en les quals es materialitza. Per fer-ho em baso en les aportacions de les teories decolonials i la noció d’interculturalitat crítica com a proposta politico-pedagògica alliberadora. Les publicacions que conformen el cos d’aquest treball s’apropen a l’anàlisi des de diferents aproximacions metodològiques: l’autoetnografia, la recerca-acció i la recerca basada en el disseny. Per un costat, ubico el model intercultural català com el propi de les institucions i, en conseqüència, com un projecte polític-pedagògic que contribueix a sostenir les violències i inequitats del sistema. Per un altre costat, a través de l’anàlisi de la col·laboració escola-universitat Shere Rom i els projectes duts a terme basats en el model d’activitat de la Fifth Dimension i l’aproximació dels Fons de Coneixement i Identitat, ens fixem en les tensions, contradiccions i oportunitats de reimaginació de la pràctica educativa que emergeixen a l’incorporar un projecte intercultural crític en el si del sistema educatiu. A partir de la nostra experiència a Shere Rom, donem compte de les implicacions polítiques, teòriques, pràctiques i metodològiques necessàries per accionar una proposta politico-pedagògica alliberadora, així com la importància en assumir aquests processos de canvi necessàriament oberts, de reflexions, aprenentatges, avenços i pèrdues conjuntes. Aquest manuscrit és, per tant, una memòria que recull parts del camí que hem pogut fer juntament amb estudiants, equip educatiu i directiu de l’institut-escola El Til·ler, l’estudiant universitari, artistes, activistes i investigadores. Però també és una invitació a què les idees presentades aquí, puguin inspirar-te i puguin contribuir a la construcció d’un lloc de recerca crític i decolonial sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge a Catalunya
dc.format.extent
144 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Psicologia pedagògica
dc.subject
Psicología pedagógica
dc.subject
Educational psychology
dc.subject
Aprenentatge
dc.subject
Aprendizaje
dc.subject
Learning
dc.subject
Educació intercultural
dc.subject
Educación intercultural
dc.subject
Multicultural education
dc.subject
Pedagogia
dc.subject
Pedagogía
dc.subject
Pedagogy
dc.subject
Política educativa
dc.subject
Education policy
dc.subject
Ensenyament
dc.subject
Enseñanza
dc.subject
Teaching
dc.subject
Interculturalitat
dc.subject
Interculturalidad
dc.subject
Interculturality
dc.title
La interculturalidad crítica como propuesta político-pedagógica liberadora: nuestra experiencia en Shere Rom
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
159.9
dc.subject.udc
316
dc.subject.udc
32
dc.subject.udc
37
dc.contributor.authoremail
cristina.zhang@udg.edu
dc.contributor.authoremailshow
false
dc.contributor.director
Esteban Guitart, Moisès, 1981-
dc.contributor.director
Lalueza Sazatornil, José Luis
dc.embargo.terms
12 mesos
dc.date.embargoEnd
2023-06-13T02:00:00Z
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.description.degree
Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE)


Documents

This document contains embargoed files until 2023-06-13

This item appears in the following Collection(s)