E-learning de las matemáticas universitarias : tendencias tecnológicas emergentes y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

Author

Steegmann Pascual, Cristina

Director

Huertas, M. Antonia

Juan Pérez, Ángel Alejandro

Date of defense

2013-03-03

Pages

478 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Doctorate programs

Societat de la informació i el coneixement

Abstract

This paper analyzes several key aspects of online mathematics education at university level. In the context of this specification shall mean the term 'mathematical education' in a general sense, which includes disciplines such as applied mathematics, statistics, operations research, etc. The use of Internet-based methodologies to provide university education in mathematics is a rapidly growing phenomenon that increasingly are adding more universities around the world. The type of content and learning objectives specific to these disciplines make the university mathematics education a particular field of study, especially when the training is done using a methodology based on the use of Internet and specialized software. While there are many related studies, on the one hand, with secondary mathematics education and, secondly, with online training or e-learning, this is one of the first doctoral thesis addresses the issue of Mathematical E-Learning (MEL) in higher education. Thus, the ultimate mission of this paper is to analyze what are the methodological and technological trends that are being used today in MEL, discuss how it has evolved in practice MEL Spain during the adaptation process to the European Space of Higher Education (ESHE) and MEL examining good practices worldwide that may be useful for academics and researchers in the field.


Aquest treball analitza diferents aspectes clau de la formació matemàtica en línia en l'àmbit universitari. En el context d'aquesta memòria, s'entendrà el terme formació matemàtica en un sentit general, que inclou disciplines com ara la matemàtica aplicada, l'estadística, la investigació operativa, etc. L'ús de metodologies basades en Internet per oferir formació universitària en matemàtiques és un fenomen en plena expansió al qual cada cop es van sumant més universitats a tot el món. El tipus de continguts i objectius d’aprenentatge propis d’aquestes disciplines fan de la formació matemàtica universitària un camp d’estudi particular, més encara quan aquesta formació es fa utilitzant una metodologia basada en l’ús d’Internet i programari especialitzat. Si bé hi ha molts estudis relacionats, d'una banda, amb la formació matemàtica a secundària i, de l'altra, amb la formació en línia, aquesta és una de les primeres tesis doctorals que aborda la temàtica del Mathematical E-Learning (MEL) en educació superior. Així, la missió última d’aquest treball és analitzar quines són les tendències metodològiques i tecnològiques que s'estan fent servir actualment a MEL, discutir com ha evolucionat a Espanya la pràctica del MEL durant el procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i examinar bones pràctiques a MEL a escala internacional que puguin ser útils per a acadèmics i investigadors de l'àmbit.


El presente trabajo analiza diferentes aspectos clave de la formación matemática online en el ámbito universitario. En el contexto de esta memoria, se entenderá el término formación matemática en un sentido general, que incluye disciplinas tales como la matemática aplicada, la estadística, la investigación operativa, etc. El uso de metodologías basadas en Internet para ofrecer formación universitaria en matemáticas es un fenómeno en plena expansión al que cada vez se van sumando más universidades en todo el mundo. El tipo de contenidos y objetivos de aprendizaje propios de estas disciplinas hacen de la formación matemática universitaria un campo de estudio particular, más aún cuando esta formación se hace utilizando una metodología basada en el uso de Internet y software especializado. Si bien existen muchos estudios relacionados, por un lado, con la formación matemática en secundaria y, por otro, con la formación online o e-learning, esta es una de las primeras tesis doctorales que aborda la temática del Mathematical E-Learning (MEL) en educación superior. Así, la misión última del presente trabajo es analizar cuáles son las tendencias metodológicas y tecnológicas que se están usando en la actualidad en MEL, discutir cómo ha evolucionado en España la práctica del MEL durante el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y examinar buenas prácticas en MEL a nivel internacional que puedan ser de utilidad para académicos e investigadores del ámbito.

Keywords

educació matemàtica; educación matemática; mathematics education; educació universitària; educación universitaria; university education; e-learning; e-learning; aprenentatge virtual; anàlisis de dades en educació; análisis de datos en educación; data analysis in education; Espai Europeu d'Educació Superior; Espacio Europeo de Educación Superior; European Higher Education Area; programari matemàtic; software matemático; mathematical software; TIC; TIC; ICT

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics

Knowledge Area

Sociedad de la Información y el Conocimiento

Documents

Cristina_Steegmann_Tesi.pdf

15.35Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)