Televisió i internet: identitat, subcultura juvenil i globalització. Anàlisis de la comunitat virtual de joves adolescents formada entorn als continguts manga del programa 3xl.net de la televisió de Catalunya

Author

Fernández García, Carlos

Director

Castells Oliván, Manuel

Vila Fumàs, Pere

Date of defense

2007-10-04

Pages

587 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Doctorate programs

Societat de la informació i el coneixement

Abstract

El portal d’Internet del programa de Televisió de Catalunya 3XL.NET acumulava, a finals de juny del 2006, més de 650.000 registres d'usuaris, una mitjana de 8 milions de pàgines vistes al mes i els missatges dels usuaris enviats als fòrums acumulats durant els 2 darrers anys (fins al maig del 2006) eren més de 630.000, amb una mitjana de gairebé 900 missatges/dia. Entorn d'aquest autèntic fenomen mediàtic en l'àmbit local es desenvolupa la present tesi doctoral, resultat de més de 5 anys investigant les interrelacions entre Televisió i Internet tenint com a referent principalment les pràctiques dels usuaris del 3XL.NET. Aquestes investigacions es van iniciar l'any 2001, en el marc del seminari de recerca del doctorat de la UOC i el gener del 2007 van concloure amb aquesta, si bé el producte comunicatiu del 3XL.NET continua plenament actiu evolucionant i afrontant nous reptes a curt termini.


El portal de Internet del programa de Televisión de Cataluña 3XL.NET acumulaba, a finales de junio del 2006, más de 650.000 registros de usuarios, una media de 8 millones de páginas vistas en el mes y los mensajes de los usuarios enviados a los foros acumulados durante los 2 últimos años (hasta mayo del 2006) eran más de 630.000, con una media de casi 900 mensajes/día. En torno a este auténtico fenómeno mediático en el ámbito local se desarrolla la presente tesis doctoral, resultado de más de 5 años investigando las interrelaciones entre Televisión e Internet, teniendo como referente principalmente las prácticas de los usuarios del 3XL.NET. Estas investigaciones se iniciaron en 2001, en el marco del seminario de investigación del doctorado de la UOC, y en enero del 2007 concluyeron con esta, si bien el producto comunicativo del 3XL.NET continúa plenamente activo, evolucionando y afrontando nuevos retos a corto plazo.


At the end of June 2006, more than 650,000 user logs3XL.NET, an average of 8 million page views per month and messages from users sent to forums accumulated over the last two years (until May 2006) were more than 630,000, with an average of almost 900 messages/day. Around this authentic media phenomenon at the local level, the present doctoral thesis is developed, the result of more than 5 years researching the interrelationships between Television and Internet, having as a reference mainly the practices of the users of 3XL.NET. These investigations began in 2001, within the framework of the UOC PhD research seminar and in January 2007 they concluded with it, although the communicative product of 3XL.NET is still fully active evolving and facing new short-term challenges.

Keywords

TV3; TV3; TV3; Internet; Internet; Internet; televisió; televisión; television; fenómenos mediáticos; fenòmens mediàtics; media phenomena

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences

Knowledge Area

Societat de l'informació i el coneixement

Documents

Tesi_Carles_Fernandez.pdf

4.285Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)