An exploration of computer-mediated skill acquisition in concept mapping by in-service panamanian public elementary school teachers

Author

Miller, Norma Louise

Director

Cañas, Alberto J.

Date of defense

2008-10-24

Pages

144 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Doctorate programs

Societat de la informació i el coneixement

Abstract

A large body of research provides evidence that concept mapping can support meaningful learning. However, very little is known about how novice mappers acquire the ability to construct concept maps. This dissertation explored the process by which learners acquire skills in computer mediated concept mapping. The study took place in Panama’s Conéctate Project, where elementary public schoolteachers are being trained in concept mapping in 2-week workshops. In view of the time average learners require to become proficient mappers, the short period considered by this study, at best, tells only part of the story. It constitutes, nonetheless, a solid starting point, helping us understand the difficulties that novice mappers confront, and explain the initial resistance they often display. This understanding, in turn, can assist in developing more effective concept mapping training programs.


Gran cantidad de investigaciones proveen evidencia de que los mapas conceptuales pueden apoyar el aprendizaje significativo. No obstante, muy poco se sabe sobre cómo los mapeadores novatos adquieren habilidades para construir mapas conceptuales. Esta disertación exploró el proceso por el cual los aprendientes adquieren habilidades en la construcción de mapas conceptuales mediados por computadora. El estudio se realizó en el Proyecto Conéctate de Panamá, donde se está capacitando a maestros de escuelas primarias públicas para construir mapas conceptuales en talleres de 2 semanas. En vista del tiempo promedio que requieren los aprendientes para volverse mapeadores competentes, el corto período considerado por este estudio, a lo sumo, cuenta parte de la historia. Constituye, sin embargo, un sólido punto de partida, que nos ayuda a comprender las dificultades que enfrentan los mapeadores novatos y a explicar la resistencia inicial que suelen mostrar. Esta comprensión, a su vez, puede ayudar a desarrollar programas de capacitación más efectivos.


Gran quantitat d'investigacions proveeixen evidència que els mapes conceptuals poden donar suport a l'aprenentatge significatiu. Tot i això, molt poc se sap sobre com els mapejadors novells adquireixen habilitats per construir mapes conceptuals. Aquesta dissertació va explorar el procés pel qual els aprenents adquireixen habilitats en la construcció de mapes conceptuals intervinguts per ordinador. L'estudi es va realitzar al Projecte Conéctate de Panamà, on s'està capacitant mestres d'escoles primàries públiques per construir mapes conceptuals a tallers de 2 setmanes. En vista del temps mitjà que requereixen els aprenents per tornar-se mapejadors competents, el curt període considerat per aquest estudi, com a màxim, explica part de la història. Constitueix, però, un sòlid punt de partida, que ens ajuda a comprendre les dificultats que enfronten els mapejadors novells i a explicar la resistència inicial que solen mostrar. Aquesta comprensió, alhora, pot ajudar a desenvolupar programes de capacitació més efectius.

Keywords

mapes conceptuals; mapas conceptuales; concept maps; aprenentatge significatiu; aprendizaje significativo; meaningful learning; adquisició d'habilitats en mapes conceptuals; adquisición de destrezas en mapas conceptuales; skill acquisition in concept mapping; mapes conceptuals fets per ordinador; mapas conceptuales mediados por tecnología; computer-mediated concept mapping; representación del conocimiento; representació del coneixement; knowledge representation

Subjects

3 - Social Sciences; 37 - Education

Knowledge Area

Sociedad de la Información y del Conocimiento

Documents

Tesis_Norma_Miller_PDF_normal.pdf_.pdf

3.248Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)