Doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'e-learning.

L'activitat de recerca, innovació; i transferència de la UOC està desenvolupada per més de 400 investigadors i s'organitza en 43 grups d'R+I vinculats a un estudi o a un dels dos centres de recerca de la Universitat: l'IN3 i l'eLearn Center. Entre aquests, 26 grups han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la darrera convocatòria del 2014.

L'Escola de Doctorat és una entitat de coordinació i organització dels estudis de doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i crea un marc comú de referència per als diferents programes de doctorat que s'hi ofereixen.


Si ets doctor o doctora de la Universitat Oberta de Catalunya i vols publicar la teva tesi a TDX, contacta amb tdx@uoc.edu. Per a més informació consulta les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Activismo interseccional entre el sindicalismo y el feminismo: un análisis de la acción colectiva de Las Kellys 

Alcalde González, Verna (Date of defense: 2023-02-08)

En esta tesis tomamos como caso el movimiento de Las Kellys para estudiar el fenómeno del activismo interseccional, a caballo entre el sindicalismo y el feminismo, protagonizado por trabajadoras en oficios feminizados, ...