Factores asociados al bienestar subjetivo en docentes chilenos

dc.contributor
Universitat de Girona. Departament de Psicologia
dc.contributor
Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
dc.contributor.author
Herrera Barros, Camilo Alfredo
dc.date.accessioned
2023-05-05T15:39:55Z
dc.date.issued
2023-02-17
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/688208
dc.description.abstract
Teachers are one of the main pillars of our society, multiple studies indicate that their subjective well-being is essential for a good performance of their duties. This research aims to identify the main protective and risk factors that affect teacher well-being in Chilean school teachers, through five descriptive-correlational studies. A probabilistic and stratified sample was used in 700 teachers who work in schools in urban areas of Chile. They answered a questionnaire made up of 16 characterization questions and 8 scales: Collective Efficacy in short format, Personal Well-being Inventory for Adults, Satisfaction with school, social well-being at school, Assessment of Burnout Syndrome, Perceived Discrimination, Satisfaction with life and Organizational Justice. According to the results, it can be established that the main protective factors of the subjective well-being of teachers are the vocation and enthusiasm for work. On the other hand, collective efficacy, by itself, would not be strongly related to well-being, but it is relevant when it works by mediating the perception of organizational justice. At the level of risk factors for subjective well-being, we found two dimensions linked to burnout: psychological exhaustion and guilt. Finally, discrimination based on age and sexual identity seems to have a strong impact on the well-being of Chilean teachers. Considering these factors, it is possible to build an operational model for the generation of interventions to improve teachers' subjective well-being
ca
dc.description.abstract
El professorat és un dels principals pilars de la nostra societat i múltiples estudis indiquen que el seu benestar subjectiu és essencial per a un bon exercici de les seves funcions. Aquesta investigació es proposa identificar els principals factors protectors i de risc que afecten el benestar docent en professors xilens d'educació escolar, a través de la realització de cinc estudis de caràcter descriptiu correlacional. Es va utilitzar una mostra probabilística i estratificada de 700 docents que treballen a escoles en zones urbanes de Xile. Se'ls va fer respondre un qüestionari compost per 16 preguntes de caracterització i 8 escales: Eficàcia Col·lectiva en format curt, Personal Well-being Inventory for Adults, Satisfacció amb l'escola, Benestar social a l'escola, Avaluació de la Síndrome de Cremar-se pel Treball, Discriminació percebuda, Satisfacció amb la vida i Justícia Organitzacional. Sestableix que els principals factors protectors del benestar subjectiu dels docents són la vocació i la il·lusió pel treball. D'altra banda, l'eficàcia col·lectiva per si sola no estaria fortament relacionada amb el benestar, però quan funciona mitjançant la percepció de justícia organitzacional si resulta rellevant. A nivell de factors de risc per al benestar subjectiu, trobem dues dimensions del burnout, el desgast psíquic i la culpa. A més, la discriminació per edat i identitat sexual sembla impactar fortament al benestar dels docents xilens. Això permet construir un model operatiu per crear intervencions per millorar el benestar subjectiu docent
ca
dc.format.extent
171 p.
ca
dc.language.iso
eng
ca
dc.language.iso
spa
ca
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
ca
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Benestar subjectiu
ca
dc.subject
Bienestar subjetivo
ca
dc.subject
Subjective well-being
ca
dc.subject
Professors
ca
dc.subject
Professores
ca
dc.subject
Teachers
ca
dc.subject
Síndrome de burnout
ca
dc.subject
Burnout syndrome
ca
dc.subject
Satisfacció amb la vida
ca
dc.subject
Satisfacción con la vida
ca
dc.subject
Satisfaction with life
ca
dc.subject
Satisfacció en el treball
ca
dc.subject
Satisfacción en el trabajo
ca
dc.subject
Job satisfaction
ca
dc.subject
Motivació
ca
dc.subject
Motivación
ca
dc.subject
Motivation
ca
dc.title
Factores asociados al bienestar subjetivo en docentes chilenos
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
159.9
ca
dc.subject.udc
373
ca
dc.contributor.director
Casas Aznar, Ferran
dc.contributor.codirector
Oyanedel Sepúlveda, Juan Carlos
dc.embargo.terms
12 mesos
ca
dc.date.embargoEnd
2024-01-23T01:00:00Z
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.description.degree
Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida


Documents

This document contains embargoed files until 2024-01-23

This item appears in the following Collection(s)