Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny. Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona. Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!

Si sou doctor de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu "Preguntes més freqüents" (PMF).

Enviaments recents

  • Griñó Ódena, Lluís (Data de defensa: 10-02-2016)
    Esta tesis está orientada al estudio de la secularización del matrimonio, es decir, cómo la legislación estatal española incorporó a su ordenamiento jurídico el matrimonio que hasta el siglo XIX había sido recogido por el ...
  • Oleart i Piquet, Oriol
    Hom pretén estudiar la transcendència que efectivament tenien els greuges que es presentaven a la Cort General de Catalunya a l'Edat Moderna. Si bé des dels postulats que poden considerar-se tradicionals de la historiografia ...
  • Llaquet de Entrambasaguas, José Luis
    La importancia de nuestro trabajo radica en que hasta el presente apenas se habían realizado estudios monográficos sobre las distintas Facultades de la Universidad de Cervera, aunque ésta tuvo el monopolio de la enseñanza ...