Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Envíos recientes

Servus hereditarius: civiles adquisitiones alienationesve 

Duplá Marín, Maria Teresa (Fecha de defensa: 1995-10-05)

El título de nuestro trabajo pretende reflejar el contenido del mismo. En él se analizan las adquisiciones o enajenaciones realizadas por el esclavo que forma parte de una herencia yacente. La estrecha vinculacion existente ...

La libertad de enseñanza en la Constitución Española y en la doctrina católica 

Satorras Fioretti, Rosa Ma. (Rosa María) (Fecha de defensa: 1994-11-25)

Esta tesis doctoral expone las posturas tanto del Estado Español como de la Iglesia Católica en materia de enseñanza. Por un lado, se estudia· la visión de la Constitución Española (en su art. 27), Y por el otro, la doctrina ...

La secularización del matrimonio en España 

Griñó Ódena, Lluís (Fecha de defensa: 2016-02-10)

Esta tesis está orientada al estudio de la secularización del matrimonio, es decir, cómo la legislación estatal española incorporó a su ordenamiento jurídico el matrimonio que hasta el siglo XIX había sido recogido por el ...

Els greuges de cort a la Catalunya del segle XVI 

Oleart i Piquet, Oriol (Fecha de defensa: 1992-09-23)

Hom pretén estudiar la transcendència que efectivament tenien els greuges que es presentaven a la Cort General de Catalunya a l'Edat Moderna. Si bé des dels postulats que poden considerar-se tradicionals de la historiografia ...

Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera (s. XVIII-XIX), La 

Llaquet de Entrambasaguas, José Luis (Fecha de defensa: 2001-06-22)

La importancia de nuestro trabajo radica en que hasta el presente apenas se habían realizado estudios monográficos sobre las distintas Facultades de la Universidad de Cervera, aunque ésta tuvo el monopolio de la enseñanza ...