Caracterització i revaloració de la fracció plasmàtica de la sang de porc procedent d'escorxadors industrials

 

Files in this item

This item appears in the following Collections