La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psicosociales

Author

Juárez López, Josep Ramon

Director

Casas Aznar, Ferran

Date of defense

2002-09-19

ISBN

8468886343

Legal Deposit

Gi. 510-2004Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Abstract

La present tesi doctoral estudiarà la temàtica de la credibilitat del relat que els menors presumptament abusats expressen dels fets, en base a l'anàlisi del contingut del seu relat. Fins al moment, la prova que s'utilitza, anomenada CBCA és fonamentalment d'orientació cognitiva, desconsiderant del seu anàlisi, els possibles criteris psicosocials que els menors expressen.<br/>Així, la present tesi, a més d'estudiar la prova CBCA, proposa l'utilització d'indicadors psicosocials que, efectivament, són expressats en el relat dels presumptes fets i que, en base a l'anàlisi mètric pertinent, ens permeten presentar-los com a vàlids per a diferenciar relats creíbles, d'aquells relats inventats o falsejats.<br/>La part teòrica de la tesi, presenta un exhaustiu recull de les recerques més significatives sobre les següents temàtiques: la credibilitat, l'instrument CBCA, els factors que influeixen en el testimoni infantil i els indicadors psicosocials de credibilitat. <br/>La part empírica, en base a un disseny observacional-correlacional i amb una mostra de casos reals treballats a la seu de l'Equip d'Assesorament del Jutjats de Girona, durant els anys 2000-2001, presenta l'estudi i anàlisi del CBCA, criticant les limitacions importants que presenta aquest instrument i, naturalment, proposant l'incorporació dels indicadors psicosocials com a criteris per la diferenciació dels relats. Es realitza un complert anàlisi mètric i es comprova l'increment de la qualitat psicomètrica (fiabilitat, validesa, discriminació de ítems) del nou instrument proposat amb els indicadors psicosocials presentats: el secret, relació dependent-envolvent, progressió en l'abús, normes de conducta, símptomes psicològics, favors i regals.


The present doctoral thesis is based on the investigation whose thematic basic it is the credibility of the minor abused sexually. The basic instrument for this investigation, the CBCA (Criteria-Based Content Analysis) it comes being used on the part of the teams of forensic psychologists of the Spanish territory as well as of other many European and American countries. This instrument, relatively new (Steller, 1989) it was studied and analyzed in a previous investigation with the purpose of evidencing their limitations and this way, incrementing their options of becoming a really valid instrument in the course of any judicial act. One of the results of this investigation is that of the 19 original items, the discrimant analysis, offers us a final test restricted to only 12 items, finding, consequently, 7 items that should be eliminated of the initial listing. The use of this corrected test, discovers us 2 important observations with regard to the variable age: those children than more age, they really offer bigger volumes of information, but this bigger information is not excellent for the increment of his credibility. The differential age among a significantly richer volumen of information, settles down around the 8-9 years. In this work we can show psicosocials items with a good psichometric quality for change the initials criteria: the secret, depended-involved relation, progressive abuse, behaviour rules, psychological disorders, favors and presents

Keywords

Credibilitat; Indicadores psicosociales; Indicadors psicosocials; Psychosocial indicators; Testimoni infantil; Criteria-Based Content Analysis; CBCA; Anàlisi de la declaració; Declaration analysis; Child witness; Análisis de la declaración; Testimonio infantil; Credibility; Credibilidad

Subjects

159.9 - Psychology

Documents

tjrjl.pdf

842.5Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)