Benestar i acolliment d'infants en família extensa: percepcions, avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats

dc.contributor
Universitat de Girona. Departament de Psicologia
dc.contributor.author
Montserrat Boada, Carme
dc.date.accessioned
2011-04-12T17:43:19Z
dc.date.available
2006-11-02
dc.date.issued
2006-09-04
dc.date.submitted
2006-11-02
dc.identifier.isbn
8469024035
dc.identifier.uri
http://www.tdx.cat/TDX-1102106-105230
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/8001
dc.description.abstract
La importància que els acolliments en família extensa han assolit en la darrera dècada dins dels sistemes de protecció infantil en la major part dels països occidentals, contrasta tant amb l'escassa i recent investigació científica com amb els pocs recursos destinats als infants i adolescents que hi són acollits. L'objectiu general de la tesi ha estat el d'aprofundir en el coneixement i comprensió d'aquest fenomen dins del sistema de protecció infantil a Catalunya. La present recerca s'ha realitzat recollint els punts de vista dels tres grans conjunts d'agents socials implicats: els acollidors, els infants i adolescents acollits i els professionals dels EAIAs (Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència) que els atenen; explorant les seves percepcions, avaluacions, expectatives i satisfaccions referides a l'acolliment. Així mateix, l'estudi s'ha dut a terme amb una metodologia de disseny mixt, recollint dades quantitatives i qualitatives. Els resultats mostrats ens suggereixen un seguit d'implicacions per a la pràctica i ens obren nous reptes de recerca, per tal de promoure, en definitiva, la qualitat de vida dels nois i noies i dels seus acollidors.
cat
dc.description.abstract
La importancia que los acogimientos en familia extensa han adquirido en la última década dentro de los sistemas de protección infantil en la mayor parte de los países occidentales, contrasta tanto con la escasa y reciente investigación científica como con los pocos recursos destinados a los niños/as y adolescentes que son acogidos. El objetivo general de la tesis ha sido el de profundizar en el conocimiento y comprensión de este fenómeno dentro del sistema de protección infantil en Catalunya. La presente investigación se ha realizado recogiendo los puntos de vista de los tres grandes conjuntos de agentes sociales implicados: los acogedores, los niños/as y adolescentes acogidos y los profesionales de los EAIAs (Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia) que los atienden; explorando sus percepciones, evaluaciones, expectativas y satisfacciones referidas al acogimiento. Asimismo, el estudio se ha llevado a cabo con una metodología de diseño mixto, recogiendo datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados mostrados nos sugieren un conjunto de implicaciones para la práctica y nos abren nuevos retos de investigación científica, con el fin de promover, en definitiva, la calidad de vida de los chicos y chicas y de sus acogedores.
spa
dc.description.abstract
The importance of the increasing use of kinship care in the last decade within the child protection systems in most of the western countries, contrasts so much with the scarce and recent scientific research as well as with the few resources dedicated to the children and adolescents who are in extended family placements. The general objective of the thesis has been to deepen in the knowledge and understanding of this phenomenon within the Catalan child protection system. The present research has been carried out gathering the points of view of the three main stakeholders: the kinship carers, the children who are placed in extended family and the practitioners of the EAIAs (Children and Adolescence Care Teams) in charge of them. It explores their perceptions, evaluations, expectations and satisfactions referred to kinship care. Also, the study has been undertaken with a methodology of mixed design, gathering quantitative and qualitative data. The findings suggest a number of implications for the practice and they open new challenges for scientific research, with the final purpose of promoting the quality of life of children and their kinship carers.
eng
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Protección infantil
dc.subject
Protecció infantil
dc.subject
Calidad de vida
dc.subject
Quality of life
dc.subject
Bienestar
dc.subject
Qualitat de vida
dc.subject
Welfare
dc.subject
Benestar
dc.subject
Extended family
dc.subject
Família extensa
dc.subject
Adolescence
dc.subject
Children
dc.subject
Adolescencia
dc.subject
Infancia
dc.subject
Kinship
dc.subject
Acogimiento
dc.subject
Acolliment
dc.subject
Child protection
dc.title
Benestar i acolliment d'infants en família extensa: percepcions, avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
159.9
cat
dc.contributor.authoremail
cmontserrat@uoc.edu
dc.contributor.director
Casas Aznar, Ferran
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.dl
Gi. 1240-2006


Documents

tcmb.pdf

2.003Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)