Oligarquía, municipio y corona en la Lleida de los Austrias

Author

Passola i Tejedor, Antoni

Director

Fernández, Roberto, 1954-

Date of defense

1995-09-15

ISBN

8489727783

Legal Deposit

S.54-1998Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia

Abstract

La present investigació deu el seu origen a l'interès per comprendre millor la configuració i funcionament de les societats humanes. Aquesta curiositat intel·lectual és la que ens ha guiat i la que ha permès superar cada un dels obstacles que hem trobat en aquest llarg camí recorregut. Volíem aportar el nostre òbol al coneixement de la naturalesa humana en societat i aspiràvem que el nostre treball fora socialment útil, convençuts que aquesta era l'única raó per la que valia la pena els esforços que aquesta investigació ha representat.<br/>Per a això hem partit del bagatge i la preparació adquirida com historiadors i intentant aportar un enfocament més als múltiples possibles que amb aquest mateix propòsit poden sortir de l'univers de les ciències socials. Com historiadors, el nostre laboratori és el passat i, com historiadors socials que vam aspirar a ésser, el nostre primordial interès és l'estudi de l'ésser humà immers en el seu grup social, encardinat en una determinada estructura social, econòmica i cultural de la que és protagonista al mateix temps que subjecto condicionat. Així, individu i grup, per un costat, i grup i context social, per un altre, són el reflex de mútues interrelacions que la història social deu tenir com objectiu prioritari. I en aquest joc d'interaccions ens sembla evident que els grups governants deuen ser estudiats amb deteniment i una certa preferència.<br/>Hi ha diverses raons per a la nostra opció investigadora entorn de les elits de poder com punt d'interès prioritari. D'una banda, per la seva majoritària pertinença als grups dominants que, fet i fet, resulten més explicatius que altres sectors socials. Són ells els que implanten i sostenen el sistema polític-econòmic que en bona part articula l'estructura social. Són ells els que en certa mesura organitzen i dirigeixen la vida dels altres, i fins i tot els que transmeten patrons culturals i ideològics que es converteixen en hegemònics. Són ells punt de referència per als altres grups socials. Les més de les vegades envejats, moltes d'elles imitats i en algunes ocasions injuriats i convertits en objecte de les ires. En cap cas passen desapercebuts. En cap cas provoquen indiferència. En bona mesura, i més en l'àmbit del nostre estudi específic, serveixen de reflex més o menys nítid -encara que no sempre directe- de la societat que governen. Per altra banda ens interessava que, a més d'integrar-se en les classes dominants, aquesta elit estudiada disposés d'alguna autoritat. Motivacions personals ens induïen a això. El nostre especial interès per la política actual així com la nostra participació en humils òrgans de decisió ens ha dut a interrogar-nos sobre el poder i els mecanismes sobre els que s'asseu. Ens ha dut també a preguntar-nos sobre aspectes relatius a la seva naturalesa, a la seva incidència en la vida quotidiana i al dispar influx que exerceix sobre les persones. Tot això ha influenciat de forma principal en l'elecció del nostre camp d'estudi. Ambdues raons, historiogràfiques i polítiques, encaminaven el nostre interès cap a les gents que regiria una institució, preferentment política. I en l'àmbit geogràfic escollit, la que més s'adequava a aquests requisits era l'administració municipal.


La presente investigación debe su origen al interés por comprender mejor la configuración y funcionamiento de las sociedades humanas. Esta curiosidad intelectual es la que nos ha guiado y la que ha permitido superar cada uno de los obstáculos que hemos encontrado en este largo camino recorrido. Queríamos aportar nuestro grano de arena al conocimiento de la naturaleza humana en sociedad y aspirábamos a que nuestro trabajo fuera socialmente útil, convencidos de que esa era la única razón por la que valía la pena los esfuerzos que esta investigación ha representado.<br/>Para ello hemos partido del bagaje y la preparación adquirida como historiadores e intentando aportar un enfoque más a los múltiples posibles que con ese mismo propósito pueden salir del universo de las ciencias sociales. Como historiadores, nuestro laboratorio es el pasado y, como historiadores sociales que aspiramos a ser, nuestro primordial interés es el estudio del ser humano inmerso en su grupo social, encardinado en una determinada estructura social, económica y cultural de la que es protagonista al tiempo que sujeto condicionado. Así, individuo y grupo, por un lado, y grupo y contexto social, por otro, son el reflejo de mutuas interrelaciones que la historia social debe tener como objetivo prioritario. Y en ese juego de interacciones nos parece evidente que los grupos gobernantes deben ser estudiados con detenimiento y una cierta preferencia.<br/>Hay varias razones para nuestra opción investigadora en torno a las élites de poder como punto de interés prioritario. Por una parte, por su mayoritaria pertenencia a los grupos dominantes que, a la postre, resultan más explicativos que otros sectores sociales. Son ellos los que implantan y sostienen el sistema político-económico que en buena parte articula la estructura social. Son ellos los que en cierta medida organizan y dirigen la vida de los demás, e incluso los que transmiten patrones culturales e ideológicos que se convierten en hegemónicos. Son ellos punto de referencia para los demás grupos sociales. Las más de las veces envidiados, muchas de ellas imitados y en algunas ocasiones denostados y convertidos en objeto de las iras. En ningún caso pasan desapercibidos. En ningún caso provocan indiferencia. En buena medida, y más en el ámbito de nuestro estudio específico, sirven de reflejo más o menos nítido -aunque no siempre directo- de la sociedad que gobiernan. Por otra parte nos interesaba que, además de integrarse en las clases dominantes, esa élite estudiada dispusiera de alguna autoridad. Motivaciones personales nos inducían a ello. Nuestro especial interés por la política actual así como nuestra participación en humildes órganos de decisión nos ha llevado a interrogarnos sobre el poder y los mecanismos sobre los que se asienta. Nos ha llevado también a preguntarnos sobre aspectos relativos a su naturaleza, a su incidencia en la vida cotidiana y al dispar influjo que ejerce sobre las personas. Todo ello ha influído de forma principal en la elección de nuestro campo de estudio. Ambas razones, historiográficas y políticas, encaminaban nuestro interés hacia las gentes que regía una institución, preferentemente política. Y en el ámbito geográfico escogido, la que más se adecuaba a estos requisitos era la administración municipal.

Keywords

oligarquia; Lleida; història; S. XVI-XVII

Subjects

94 - Història general i per països

Knowledge Area

Ciències humanes i socials

Documents

apassola_pt1.pdf

953.5Kb

apassola_pt2.pdf

894.7Kb

apassola_pt3.pdf

781.1Kb

apassola_pt4.pdf

416.7Kb

Figura1.jpg

32.60Kb

Figura10.jpg

36.24Kb

Figura100.jpg

68.52Kb

Figura101.jpg

116.5Kb

Figura102.jpg

36.92Kb

Figura103.jpg

126.4Kb

Figura104.jpg

37.67Kb

Figura105.jpg

124.3Kb

Figura106.jpg

84.71Kb

Figura107.jpg

39.54Kb

Figura11.jpg

26.91Kb

Figura12.jpg

38.82Kb

Figura13.jpg

33.01Kb

Figura14.jpg

36.29Kb

Figura15.jpg

43.05Kb

Figura16.jpg

30.80Kb

Figura17.jpg

23.43Kb

Figura18.jpg

25.78Kb

Figura19.jpg

24.65Kb

Figura2.jpg

58.63Kb

Figura20.jpg

32.77Kb

Figura21.jpg

45.55Kb

Figura22.jpg

29.01Kb

Figura23.jpg

28.53Kb

Figura24.jpg

24.65Kb

Figura25.jpg

40.04Kb

Figura26.jpg

38.69Kb

Figura27.jpg

58.29Kb

Figura28.jpg

39.45Kb

Figura29.jpg

54.75Kb

Figura3.jpg

21.60Kb

Figura30.jpg

37.50Kb

Figura31.jpg

143.6Kb

Figura32.jpg

124.4Kb

Figura33.jpg

121.4Kb

Figura34.jpg

128.6Kb

Figura35.jpg

121.3Kb

Figura36.jpg

124.9Kb

Figura37.jpg

119.4Kb

Figura38.jpg

117.2Kb

Figura39.jpg

113.9Kb

Figura4.jpg

24.31Kb

Figura40.jpg

112.0Kb

Figura41.jpg

124.2Kb

Figura42.jpg

127.4Kb

Figura43.jpg

119.5Kb

Figura44.jpg

114.8Kb

Figura45.jpg

112.3Kb

Figura46.jpg

112.5Kb

Figura47.jpg

125.3Kb

Figura48.jpg

113.0Kb

Figura49.jpg

117.0Kb

Figura5.jpg

19.66Kb

Figura50.jpg

120.1Kb

Figura51.jpg

112.6Kb

Figura52.jpg

124.2Kb

Figura53.jpg

123.6Kb

Figura54.jpg

119.6Kb

Figura55.jpg

121.8Kb

Figura56.jpg

115.6Kb

Figura57.jpg

121.3Kb

Figura58.jpg

112.3Kb

Figura59.jpg

112.4Kb

Figura6.jpg

31.03Kb

Figura60.jpg

95.05Kb

Figura61.jpg

158.6Kb

Figura62.jpg

160.7Kb

Figura63.jpg

107.8Kb

Figura64.jpg

22.66Kb

Figura65.jpg

26.20Kb

Figura66.jpg

35.93Kb

Figura67.jpg

37.17Kb

Figura68.jpg

23.77Kb

Figura69.jpg

26.75Kb

Figura7.jpg

21.81Kb

Figura70.jpg

13.70Kb

Figura71.jpg

23.89Kb

Figura72.jpg

273.7Kb

Figura73.jpg

10.76Kb

Figura74.jpg

170.6Kb

Figura75.jpg

151.8Kb

Figura76.jpg

157.9Kb

Figura77.jpg

134.8Kb

Figura78.jpg

50.59Kb

Figura79.jpg

51.04Kb

Figura8.jpg

45.35Kb

Figura80.jpg

41.46Kb

Figura81.jpg

43.75Kb

Figura82.jpg

60.47Kb

Figura83.jpg

85.09Kb

Figura84.jpg

42.87Kb

Figura85.jpg

41.99Kb

Figura86.jpg

36.93Kb

Figura87.jpg

38.33Kb

Figura88.jpg

144.9Kb

Figura89.jpg

154.7Kb

Figura9.jpg

35.18Kb

Figura90.jpg

145.9Kb

Figura91.jpg

155.8Kb

Figura92.jpg

100.3Kb

Figura93.jpg

58.93Kb

Figura94.jpg

78.72Kb

Figura95.jpg

68.47Kb

Figura96.jpg

84.79Kb

Figura97.jpg

74.28Kb

Figura98.jpg

78.24Kb

Figura99.jpg

53.56Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)