Recently added

TDX: Recent submissions

 • Zolfaghari Bengar, Javad (Date of defense: 20-12-2021)
  Les xarxes neuronals convolucionals profundes (CNN) han aconseguit un rendi ment superior en moltes aplicacions de reconeixement visual, com la classificació, detecció i segmentació d’imatges. El entrenament de CNN profundes ...
 • Zhang, Songbai (Date of defense: 23-11-2021)
  El objetivo principal de esta Tesis es desarrollar agentes de contraste (AC) para imagen de resonancia magnética (MRI), libres de metales y menos tóxicos que los utilizados actualmente en el diagnóstico clínico basados ...
 • Zapana Churata, Luís Efraín (Date of defense: 17-12-2021)
  Garantir l’accés a l’aigua potable de qualitat i de manera universal sigue un desafío en la majoria de les ciutats del món, especialment en ciutats de ràpid creixement del Sur Global. Si bé les reformes en el sector de ...
 • Yazıcı, Vacit Oğuz (Date of defense: 18-01-2022)
  La intel·ligència artificial innova la indústria de la moda proposant noves aplicacions i solucions als problemes als quals s’enfronten els investigadors i enginyers que treballen en la indústria. En aquesta tesi abordem ...
 • Yang, Fei (Date of defense: 21-12-2021)
  Les imatges i els vídeos són pervasius en les nostres vides i comunicacions. Amb el avenços en dispositius portables i intel·ligents, xarxes de comunicació d’alta capacitat i cine d’alta definició, la compressió d’imatges ...