Contribucions de la discussió de textos en grup en entorns acadèmics d’Educació Superior. Estudi de cas a la Universitat d’Andorra. 

  Prieto, Helena (Date of defense: 2021-11-22)

  Aquesta recerca és un estudi de cas essencialment qualitatiu que té per objectiu analitzar la contribució de la discussió de textos en grup en l'experiència educativa de l'alumnat de la Universitat d'Andorra (UdA). En una ...

  Desenvolupament de les actituds en els estudiants d’infermeria durant les estades formatives clíniques a través de la pràctica reflexiva 

  Esqué-Boldú, Sara (Date of defense: 2019-06-18)

  L'estudi de les actituds pren major rellevància en professions de l’àmbit de la salut, com és infermeria, ja que es considera clau per a la formació dels futurs professionals d’infermeria, com a component indispensable pel ...

  Determinants de la demanda dels usuaris de formació contínua en les Institucions d'Educació Superior 

  Sabrià-Bernadó, Betlem (Date of defense: 2014-03-28)

  L’objectiu principal d’aquest estudi és obtenir els determinants que influeixen en la demanda dels usuaris de formació contínua de les Institucions d’Educació Superior. Es tracta d’un estudi sobre un tema novell, especialment ...

  Gamification in learning English as a second language: A methodological framework to improve psychobehavioural factors and speaking fluency. 

  Azzouz, Nadia (Date of defense: 2021-12-13)

  This thesis aims to provide a comprehensive framework on the use of gamification in Second Language Acquisition (SLA) with in Computer-Assisted Language Learning (CALL). In the last decade, gamification has proved to be ...

  La competència digital a la Universitat 

  Larraz, Virginia (Date of defense: 2013-02-08)

  La societat del coneixement està marcada pel creixent desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que està provocant un canvi profund en tots els àmbits. Per això, cal proporcionar a la ...

  La formació inicial de mestres des d’un enfocament competencial i plurilingüe: estudi de cas del bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra 

  Carrera González, Blanca (Date of defense: 2021-12-17)

  La societat actual està subjecta al desenvolupament constant i inevitable de la modernització. Això duu a reflexionar vers cadascun dels processos que ens envolten amb el fi de gestionar aquest ràpid progrés i poder ...

  Proposta d’un marc conceptual per a modelar l’aprenentatge organitzatiu i la creació de coneixement. Una aplicació en organitzacions d’ensenyament superior 

  FORTÓ-ARENY, Josep (Date of defense: 2017-02-24)

  En l’entorn organitzatiu actual, el coneixement ha esdevingut un actiu estratègic essencial. En conseqüència, l’aprenentatge organitzatiu s’ha convertit en una exigència per a qualsevol organització que vulgui generar el ...