Autoconcepto y bienestar subjetivo en la primera adolescencia 

  Bataller Sallent, Sílvia (Date of defense: 2016-04-14)

  Aquesta tesi té com a objectiu principal explorar el funcionament de diferents escales de benestar subjectiu i una d'autoconcepte en una mostra de 1.126 adolescents de 10 a 14 anys. Els instruments utilitzats són l'escala ...

  El apoyo de los y las educadoras como moderador del bienestar subjetivo en los niños, niñas y adolescentes en residencias de protección en Chile y Perú 

  Ortúzar Flores, Harry Andrés (Date of defense: 2020-06-25)

  This research contributes by identifying factors contributing to increasing the subjective well-being of children in residential centers of Chile and Peru, allowing for their inclusion in children's intervention plans. ...

  L'autocontrol en el procés d'abandonament de la conducta de fumar 

  Font-Mayolas, Sílvia (Date of defense: 2002-11-22)

  En el marc del model transteòric de canvi (Prochaska, DiClemente i Norcross, 1992) i del model de l'autocontrol (Rachlin, 1989), s'examinen les característiques de la conducta de fumar així com la percepció de la magnitud ...

  La rellevància de l'experiència relacional per al benestar subjectiu de la infància: anàlisi de l'entorn familiar, escolar i local 

  Corominas Pérez, Maria Josep (Date of defense: 2020-10-13)

  The right of the child to be heard justifies the analysis of the children’s subjective well-being (SWB) in order to encourage considering the cognitive and affective evaluations that children make about their lives, the ...

  El model de recuperació i la seva aplicació als serveis de rehabilitació comunitària: una aproximació qualitativa des de la perspectiva dels usuaris i professionals 

  Palomer Roca, Eduard (Date of defense: 2024-02-02)

  Introduction Recovery as a concept and as a goal towards which to orient health services is being implemented in the Anglo-Saxon world. In our context, this new paradigm still has little weight but it is beginning to ...