La rellevància de l'experiència relacional per al benestar subjectiu de la infància: anàlisi de l'entorn familiar, escolar i local

Author

Corominas Pérez, Maria Josep

Director

Casas Aznar, Ferran

González Carrasco, Mònica

Tutor

Casas Aznar, Ferran

Date of defense

2020-10-13

Pages

198 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

Abstract

The right of the child to be heard justifies the analysis of the children’s subjective well-being (SWB) in order to encourage considering the cognitive and affective evaluations that children make about their lives, the circumstances that affect their lives and the contexts where they live. The most relevant relational experiences for the children’s SWB are analysed beginning with the Barcelona Survey of Children’s SWB of the year 2017 (n=3,962; mean age=10.7). Three main conclusions have been identified: the importance of feeling adequately heard by adults and enjoying family time, the importance of schools in the confidence of receiving support from peers in case of having a problem, and the importance of play environments to favour the children’s SWB. The relational experience is a relevant factor of the children’s SWB to adequately understand the impact of social inequality on their quality of life.


El dret de l’infant d’ésser escoltat justifica l’anàlisi del benestar subjectiu de la infància per afavorir que es tinguin en compte les avaluacions cognitives i afectives que els infants fan sobre les seves vides, les circumstàncies que afecten les seves vides i els contextos on viuen. S’analitzen les experiències relacionals més rellevants per al benestar subjectiu de la infància a partir de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona de l’any 2017 (n=3.962, edat mitjana=10,7). S’identifiquen tres conclusions principals: la importància de sentir-se adequadament escoltat pels adults i gaudir de temps en família, la importància de les escoles en la confiança de rebre suport dels companys/es en cas de problemes, i la importància dels entorns de joc per afavorir el benestar subjectiu de la infància. L’experiència relacional és un factor rellevant del benestar subjectiu de la infància per comprendre adequadament l’impacte de les desigualtats socials.

Keywords

Benestar subjectiu; Subjective well-being; Bienestar subjetivo; Infants; Children; Infancia; Desigualtat social; Equality; Desigualdad social; Experiència relacional; Relational experience; Experiencia relacional; Barcelona Children's Worlds

Subjects

159.9 - Psychology; 36 - Safeguarding the mental and material necessities of life

Documents

tmcp_20201013.pdf

2.656Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)