Actitud y percepción de riesgo del consumidor ante los productos genéticamente modificados. Evidencia para el mercado chileno 

  Segovia Moreno, Nassib (Date of defense: 2022-03-25)

  A Xile està permès i regulat l'ús de cultius transgènics per a la producció de llavors amb fins d'exportació i reproducció de manera controlada. Es fa rellevant aquesta investigació, comparant la percepció de risc a Xile ...

  Alineamiento estratégico entre negocio y tecnologías de la información (TI) 

  Gajardo Baeza, Pablo (Date of defense: 2020-10-23)

  Després de l'aparició de conceptes com ara transformació digital, digitalització, entre d'altres termes relacionats, la investigació sobre l'alineació estratègica entre el negoci i les TI, sembla haver perdut el seu ...

  Analisis de las finanzas conductuales como alternativa a la teoría moderna de carteras y su aplicación en los procesos de asignación de activos en una cartera de inversión 

  Barrachina Almuzara, Eduard (Date of defense: 2021-11-26)

  Durant les darreres dècades, les diferents crisis econòmiques i financeres que s'estan desenvolupant al món evidencien la necessitat de comprendre i abordar millor les causes fonamentals del perquè els mercats reaccionen ...

  Anàlisi dels factors d'elecció de la Universitat de Lleida: la demanda universitària a les terres de Lleida 

  Solsona Solé, Joan (Date of defense: 2015-06-25)

  Treball d’investigació basat en l’àmbit de l’economia de l’educació que tracta d’analitzar els factors determinants en el procés d’elecció de centre universitari, a les comarques lleidatanes, per part dels alumnes que ...

  Análisis comparado del uso del deporte en la publicidad televisiva en España 

  Riera Ferran, Agnès (Date of defense: 2003-11-17)

  ANÀLISI COMPARATIVA DE L'ÚS DE L'ESPORT EN LA PUBLICITAT TELEVISIVA EN ESPANYA<br/><br/>A finals del segle XX i principis del segle XXI s'ha observat un increment de l'hàbit esportiu dels espanyols, que es veu reflexat en ...

  Análisis de la adopción temprana del Reporte Integrado: Una innovación en la información corporativa 

  Navarrete Oyarce, José (Date of defense: 2022-09-14)

  El Reporte Integrat és una nova tendència en reportis empresarials, atès que, en un sol document, engloba informació financera i no financera, mostrant una imatge global de la companyia que informa, fent èmfasi en aspectes ...

  Análisis de las estrategias organizacionales y tecnológicas para implementar programas de gestión del conocimiento en empresas Chilenas 

  Liberona de la Fuente, Darío (Date of defense: 2013-11-29)

  La gestió del coneixement és una disciplina que s'inicia a la dècada dels anys 90 i que s’està desenvolupant de manera vertiginosa. Més que una moda o objecte d'exercici intel • lectual és una àrea de recerca i aplicació ...

  Análisis de los factores explicativos del éxito competitivo en las almazaras coopertivas catalanas 

  Montegut Salla, Yolanda (Date of defense: 2006-09-18)

  Per tal de millorar la competitivitat, les empreses en general, i les cooperatives en particular, necessiten adequar les seves estratègies i la seva estructura organitzativa a l'entorn dinàmic de l'economia actual. L'èxit ...

  Análisis estratégico del segmento turístico recreativo de alta montaña: el caso del Pirineu Lleidatà 

  Carús Ribalaygua, Luis (Date of defense: 2001-04-06)

  Con la doble intención de, por una parte, ofrecer a las empresas del Pirineu Lleidatá que operan en el segmento turístico recreativo de alta montaña una completa información estratética que las permita elegir las líneas ...

  Caracterizando la Empresa Familiar. Generación y Distribución del Valor Económico 

  Sánchez Pulido, Laura (Date of defense: 2021-07-14)

  En les últimes dècades la investigació sobre empresa familiar ha cobrat una gran importància, degut a la seva presència majoritària en el teixit empresarial i la seva contribució a la generació de riquesa i ocupació. ...

  Conceptualización de la calidad de servicio al cliente percibida en el comercio electrónico. Evaluación y aplicación en el establecimiento virtual. 

  Cristóbal Fransi, Eduard (Date of defense: 2001-12-12)

  Al present treball es descriuen les línies seguides per a la construcció i validació d'un instrument de mesura de la qualitat percebuda del servei prestat per un establiment virtual. <br/><br/>En primer lloc ens centrem ...

  Determinants of Country Risk: Portfolio Theory, Efficient Market Hypothesis And Social Media on Sovereign Credit Spreads 

  Serrano Monge, Esteban Alberto (Date of defense: 2022-07-11)

  La investigació de tesi doctoral aquí continguda utilitza els preceptes de la teoria moderna de carteres (portafolis) per calcular una variable de risc intrínseca per a Colòmbia, l'Equador i el Perú, tres països que ...

  Diagnóstico financiero en la concesión del crédito a la pequeña y mediana empresa familiar 

  Picanyol i Tarrés, Juan (Date of defense: 2013-12-17)

  Hem fet un estudi de les decisions presses per les entitats financeres sobre peticions de finançament d' un conjunt d'empreses i el seu anàlisis, a posteriori, de l'èxit o el fracàs d'aquestes. Per mitjà de l'anàlisi ...

  Dinámicas relacionales de la gastronomía de alto nivel en el turismo 

  Daries Ramón, Natalia (Date of defense: 2018-07-13)

  La gastronomia és un dels sectors més importants en l'economia de molts països i actualment s’està convertint en un element fonamental per atreure i promocionar el turisme. L'objectiu d'aquesta tesi és investigar i tipificar ...

  El Aprovechamiento recreativo, deportivo y turístico de los espacios naturales protegidos : modelos de frecuentación, el caso del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici - Espanya 

  Farías Torbidoni, Estela Inés (Date of defense: 2000-12-22)

  Durant aquesta última dècada, l'aprofitament recreatiu dels espais naturals protegits a Espanya i, en concret, dels parcs nacionals ha evidenciat un considerable increment, la qual cosa ha suposat, en la majoria dels casos, ...

  Entrepreneurial Intentions among Tertiary Students 

  Amofah, Kwaku (Date of defense: 2021-06-16)

  Aquesta tesi examina la intenció empresarial (IE) entre estudiants terciaris, que va conduir a la producció de quatre treballs empírics. El primer article investiga la influència del control de comportament percebut (PBC), ...

  Essays on bank internal governance and credit risk 

  Akwaa Sekyi, Ellis Kofi (Date of defense: 2019-01-22)

  Aquesta tesis pretén explorar els determinants del incompliment de préstecs bancaris i la relació entre els controls interns, les característiques del consell d’administració i del risc de crèdit en la banca europea. Dades ...

  Estrategias de liderazgo y sistemas de gestión para organizaciones educativas de enseñanza básica. Un estudio de caso en Chile 

  Navarro Levill, Andres Esteban (Date of defense: 2022-09-15)

  Aquesta tesi planteja un paradigma interpretatiu, amb estudi qualitatiu, que té com a objectiu contribuir a millorar la qualitat de l'educació en organitzacions d'ensenyament bàsic, a través d'una sèrie de propostes de ...

  Evaluación de la calidad y satisfacción del usuario de los Espacios Naturales Protegidos de Montaña. Aplicación al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici 

  Florensa Guiu, Rosa (Date of defense: 2015-12-02)

  Actualment estan sorgint noves modalitats de turisme vinculades amb noves demandes y exigències de la població, sorgint amb forma l’Ecoturisme, que inclou un conjunt d’activitats que tenen com a motivació principal la ...

  Evolución y perspectivas de la auditoría financiera en Rumanía y España: un estudio comparativo 

  Grigorescu, Ioana Iuliana (Date of defense: 2014-07-01)

  L’objectiu principal d’aquesta investigació és poder estudiar les característiques de l’auditoria financera en Espanya i Rumania, per tal de trobar mesures de millora d’aquesta, d’acord amb les necessitats actuals dels ...