Departament de Ciències de l'Activitat Física

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Anàlisi de la implementació de l'aprenentatge cooperatiu segons el model CA/AC en mestres tutors i mestres d'educació física 

Berenguer Carrera, Núria (Date of defense: 2024-02-14)

L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar la implementació de l’aprenentatge cooperatiu (AC) segons el model Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar (CA/AC) en mestres tutors i mestres d’educació física (EF). El programa ...

Ús de wearables i aplicacions mòbils de salut a l'atenció primària: efectivitat per a modificar el comportament sedentari d'adults amb diabetis tipus 2 

Alòs Colomer, Francesc (Date of defense: 2023-06-19)

La baixa efectivitat de les intervencions tradicionals per augmentar l´activitat física i la manca d’evidència científica de les intervencions per limitar el comportament sedentari en poblacions clíniques a l´atenció ...

Els Catalans i el Rugby: una història social i cultural del rugby a Catalunya (1911-1936) 

Pasarello Clerice, Mariano (Date of defense: 2023-02-23)

Aquesta tesi és la primera en història social i cultural del rugby català. A través de la recerca en arxius i hemeroteques, se centra en el procés d’incorporació del rugby a la vida quotidiana dels catalans, en el paper ...

Recovery in soccer. Post-game recovery strategies in elite male soccer players 

Altarriba Bartés, Albert (Date of defense: 2023-05-10)

The present thesis’ main aim is to gain insight into the use of post-game recovery strategies among elite male soccer players. Three articles are included in the main body. The first one is a systematic review with ...

La cooperació i el treball en equip a l’Educació Física: un viatge biogràfic i narratiu a l’educació secundària 

Rodríguez Ruano, David (Date of defense: 2023-01-23)

La tesi mostra, a través de la narrativa, el procés de cooperació i el desenvolupament de la competència de treball en equip de cinc equips de segon d’ESO a partir de dues unitats didàctiques en les quals s'hibriden dos ...

Esdeveniments esportius locals, satisfacció dels participants i imatge de destinació. El cas de la comarca d'Osona 

Taberner Canadell, Isaac (Date of defense: 2022-06-28)

Els esdeveniments esportius locals (EEL) s’han convertit en eines de promoció turística i de projecció d’imatge de destinació (ID) dels territoris que els acullen. Aquesta investigació pretén identificar quins són els ...

Conductas de liderazgo y cohesión de equipo en jugadores y entrenadores profesionales de balonmano 

Coma Bau, Jordi (Date of defense: 2021-06-10)

El liderazgo deportivo y la cohesión de equipo se posicionan cómo factores facilitadores e influyentes en la gestión de las variables psicosociales, las cuales, pueden ayudar en la mejora de la optimización de factores ...

Patterns of sedentary behavior, physical activity and cognitive outcomes in University young adults: relationships with academic achievement and working memory capacity 

Félez Nóbrega, Mireia (Date of defense: 2017-11-29)

Introduction. The physical health benefits of sitting less and being more active are well documented. However, little is known about how sedentary behavior patterns, alone or in combination with physical activity, influence ...

Using information and communication technology to reduce sitting and increase physical activity in office workers 

Bort Roig, Judit (Date of defense: 2015-06-26)

Passar-se moltes hores assegut i moure’s poc està associat al desenvolupament de malalties cròniques. Els llocs de treball d'oficina han estat considerats entorns clau per reduir aquests comportaments sedentaris amb ...

The influence of sport and physical activity involvement on health related behaviours during the transition from late adolescence to early adulthood 

Arumí i Prat, Ignasi (Date of defense: 2015-07-16)

Introducció: Els estudis indiquen que un percentatge molt elevat dels adolescents que viuen en països industrialitzats no assoleixen els mínims recomanats d’activitat física (AF) (Hallal et al., 2012). La pràctica esportiva ...

Anàlisi dels desequilibris musculars com a factors intrínsecs de risc de lesió muscular i lligamentosa del tren inferior en futbolistes de 3ª Divisió Nacional Espanyola 

Rudé i Rull, Albert (Date of defense: 2014-11-26)

La tesi doctoral té com a finalitat estudiar la influència que poden tenir els desequilibris musculars, i en conseqüència els dèficits de força i potència que aquests generen, sobre les lesions musculars i lligamentoses ...