Departament d'Antropologia Social i Filosofia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Estratègies econòmiques domèstiques dels camperols del País Valencià: un estudi sobre la comarca de l'Horta 

Blay Rubio, Maria (Date of defense: 1994-07-04)

La tesi: “Estratègies econòmiques domèstiques dels camperols del País Valencià: un estudi de la comarca de l’Horta” es centra en l’agricultura familiar i les estratègies que despleguen per a la seua viabilitat. S’analitzen ...

Naturaleza y alcance del símbolo 

Butnaru, Iulian (Date of defense: 2016-11-25)

El present treball vol ser una contribució al debat internacional sobre la naturalesa i abast del símbol. L’objectiu principal és l’anàlisi dels fonaments teoricoepistemològics del concepte de símbol i les seves formes de ...

"El pájaro está en el nido". Cocaína, cultura y salud: más allá del modelo de adicción. Una etnografía del consumo de cocaína en Reus. 

Llort Suárez, Antoniu (Date of defense: 2016-03-14)

Aquesta investigació es basa en la descripció de les diferents modalitats d'ús de cocaïna i les variables socioculturals que influeixen en la salut de les persones consumidores així com en el manteniment de les seves ...

Curarse en Salud. Las medicinas como sistemas de transacciones 

Lasala Meseguer, Antonio (Date of defense: 2003-05-23)

En el presente trabajo se investigan las formas de gestionar el proceso salud/enfermedad/atención en diez pueblos del norte de la provincia de Teruel. Interesa conocer qué ocurre cuando alguno de sus siete mil habitantes ...

Por obligación de conciencia. Los misioneros del Carmen Descalzo en Urabá, Colombia. Siglo XX 

Galvez Abadia, Aida Cecilia (Date of defense: 2003-06-25)

Entre 1918 y 1941, miembros de la orden católica de los Hermanos descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, corrientemente los Carmelitas Descalzos, evangelizaron por delegación del gobierno colombiano, ...

Pragmatismo, interaccionismo simbólico y trabajo social. De cómo la caridad y la filantropía se hicieron científicas 

Miranda Aranda, Miguel (Date of defense: 2003-12-12)

Partiendo de la diferenciación entre profesión y disciplina, se afirma que el Trabajo Social nace como disciplina en los EE.UU., formando parte del proyecto global de las Ciencias Sociales, en el mismo contexto histórico. ...

Meitat de França, meitat d'Espanya, o Cerdanya Catalana?: Fronteres, identitats nacionals i espais de sociabilitat en una comarca del Pirineu. 

Moncusí Ferré, Albert (Date of defense: 2002-06-11)

Meitat de França, meitat d'Espanya o Cerdanya catalana? Fronteres, identitats nacionals i espais de sociabilitat en una comarca del Pirineu<br/>Albert Moncusí Ferré<br/>Aquesta tesi té per objectiu la comprensió de l'impacte ...

Pagesos en un món de canvis. Família i associacionisme agrari a la Selva del Camp, segles XVIII, XIX i XX. 

Soronellas i Masdeu, Montserrat (Date of defense: 2002-07-11)

Esta tesis analiza las estrategias de reproducción de las casas campesinas de la zona del Camp de Tarragona, en el contexto de un proceso de transición social, siglos XVIII, XIX y XX caracterizado por la progresiva ...

Los cambios en la red social y en la percepción de la salud durante la jubilación. 

Piñon Payá, Milagros (Date of defense: 1999-12-16)

L'objectiu general d'aquest estudi és aprofundir en el coneixement de les estructures socials dels jubilats i la possible relació amb les diferents formes d'apercebre i manejar la salut..<br/>Des de l'Antropologia de la ...

La Inmigración Africana en Zaragoza . Espacio, discurso y memoria de los procesos migratorios en Aragón 

Gallego Ranedo, Carmen (Date of defense: 2002-02-08)

El objetivo general es conocer los procesos migratorios en Aragón y más concretamente de la inmigración de origen africano a Zaragoza.<br/><br/>La aproximación teórica al fenómeno migratorio, desde varias disciplinas, ha ...