Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe mediante un enfoque etnolingüístico comunitario en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües del cantón Otavalo, Imbabura, Ecuador 

  Hernández Chacón, Ledys (Date of defense: 2023-04-25)

  Aquesta tesi doctoral aborda la problemàtica de l'educació intercultural bilingüe en el context de les comunitats indígenes del cantó Otavalo, província Imbabura, Equador. El propòsit de la investigació ha estat enfortir ...

  Integración cultural y actitud hacia el bilinguismo y la enseñanza bilingue inglés- español en los docentes de educación primaria, intermedia y secundaria del Condado de Ventura, California, Estados Unidos 

  Coromoto, Galvis (Date of defense: 2018-10-26)

  En aquest estudi s'analitzen les actituds cap al bilingüisme i l'ensenyament bilingüe anglès-espanyol en els docents d'educació primària, intermèdia i secundària del comtat californià de Ventura als Estats Units. La finalitat ...

  La gramática en la enseñanza de la lengua española como l2 desde un tratamiento integrado de lenguas y un enfoque basado en tareas en la educación secundaria obligatoria 

  Tena Subirats, Marta (Date of defense: 2017-05-30)

  La convivència de la llengua catalana i l’espanyola en els centres de Secundària de Catalunya, tant a les aules com fora d’aquestes, fa necessària la reflexió sobre la metodologia i els recursos que s’usen a les classes ...

  Tertulias dialógicas promotoras de nuevas masculinidades alternativas en educación primaria. Un análisis desde los actos comunicativos dialógicos para la prevención de la violencia de género. 

  Canal Barbany, Josep Maria (Date of defense: 2022-07-25)

  El present investigació mostra els resultats de l’aplicació de les Tertúlies Dialògiques a tres escoles de primària amb la finalitat d’analitar els efectes que té aquesta Actuació Educativa d’Èxit en les actituds dels ...