Now showing items 19-19 of 19

    Un análisis de las variables psicoculturales y su influencia relativa en la actitud hacia un consumo responsable en México 

    Hernández Luquín, Liliana Catalina (Date of defense: 2017-07-20)

    Aquest treball de recerca té el propòsit d'identificar les variables socioculturals que influeixen en l'actitud cap al consum responsable en els mexicans. La investigació es va realitzar en dues etapes. En la primera ...