Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

D'una guerra a una altra. Els militars africanistes espanyols: de Ben Tieb a Llano Amarillo (1924-1936) 

Recio García, María Ángeles (Date of defense: 2016-01-26)

Les guerres i la pacificació del Protectorat d’Espanya al Marroc propicien la formació d’un exèrcit colonial mercenari d'indígenes marroquins i uns altres estrangers: l’Exèrcit d’Àfrica, sota el comandament de militars ...

Los conventos de clausura del centro histórico de Palma. Potencialidades y nuevos usos vinculados a la gestión de su patrimonio cultural 

Novo Malvárez, M. Margarita (Date of defense: 2016-09-09)

Los conventos de clausura de Palma constituyen un legado de gran importancia patrimonial y urbana. Desde el primer convento fundado en el siglo XIII, a partir de la conquista de Mallorca por los cristianos, se llegaron a ...

La intendencia de Mallorca en el siglo XVIII 

Coll Coll, Ana María (Date of defense: 2015-12-22)

- Introducción. Este trabajo versa sobre todo lo vinculado a la Intendencia del ejército y reino de Mallorca dentro del marco cronológico que va desde el reinado de Felipe V hasta el final del de Carlos III, dando a ...

Mallorquins, menorquins i eivissencs a les Exposicions internacionals, nacionals i locals (1827-1929) 

Nadal Mut, Apol·lònia (Date of defense: 2015-09-25)

L'estudi analitza la participació dels empresaris balears i altres agents socials en un conjunt d’exposicions celebrades entre 1827 i 1929, etapa en què les mostres, tant les de caràcter internacional com les d’àmbit estatal ...

Estudi agro-econòmic de Mallorca i Menorca del 1380 al 1420 segons el Delme eclesiàstic 

Dols Martorell, Maria del Camí (Date of defense: 2015-07-03)

- Introducció La present tesi vol mostrar quins foren els ingressos i els costos que suposaven la venda i recaptació dels delmes per la part reial i la part del Capítol de la Seu, en l’illa de Mallorca i Menorca, entre ...

Técnicas de grabación de música clásica. Evolución histórica y propuesta de nuevo modelo de grabación 

Olabe Goxencia, Iker (Date of defense: 2015-05-27)

Introducción: La tesis propone un nuevo modelo de grabación de música clásica a partir de la comparación con otros existentes. En la actualidad las técnicas de grabación estereofónica de música clásica más comunes son las ...

La Banca Mallorquina en la Baja Edad Media 

Mercader Frau, Antonio (Date of defense: 2014-09-15)

Estudio sobre el papel de la banca medieval en el reino de Mallorca en la Baja Edad Media, principalmente en el siglo XIV, y su necesidad para actividad mercantil. La sociedad necesita del crédito, todo el mundo vive de ...

Análisis traceológico de la cerámica: modelado y espacio social durante el postalayótico (V-I A.C.) en la Península de Santa Ponça (Calvià, Mallorca) 

Garcia Rosselló, Jaume (Date of defense: 2010-12-10)

La tesis doctoral que presentamos a continuación bajo el título: “Análisis traceológico de la cerámica: modelado y espacio social durante el postalayótico (V-I A.C.) en la Península de Santa Ponça (Calvià, Mallorca) tiene ...

La obra gráfica de Pedro Quetglas “Xam” (1915-2001): la riqueza de un patrimonio 

Ysasi Alonso, Alejandro (Date of defense: 2014-05-09)

És una investigació, anàlisis, i aproximació a l’obra gràfica de l’artista mallorquí, del segle XX, Pere Quetglas, conegut pel pseudònim de “Xam”. La seva activitat s'ha sistematitzat sobre la base la biografia, tècniques ...

París-Baleares, òrgan de difusió de l'Associació Les Cadets de Majorque (1954-1998) 

García Monserrat, Ana Laura (Date of defense: 2014-09-03)

A principis dels anys cinquanta del segle passat existia una important colònia de mallorquins residents a França, però molt dispersa geogràficament. Les noves onades migratòries des de l’Estat Espanyol i el ressorgiment ...

Eivissa y Formentera, 1931-1936: sociedad, economía, elecciones y poder político. 

Viñarás y Domingo, Antonio José (Date of defense: 2013-06-14)

A través de la prensa ibicenca de los años republicanos advertimos una sociedad en pleno proceso de transformación, aunque continuase siendo una comunidad conservadora muy influenciada por la Iglesia, en la cual pervivía ...

Nous estils musicals i canvis socials a Mallorca (1960-1975) 

Canyelles Canyelles, Bartomeu (Date of defense: 2013-04-19)

L’any 1960, quan es començaren a evidenciar els primers símptomes del boom turístic, s’inicià un procés de modernització social on el visitant estranger hi jugà un paper essencial. Amb la seva arribada, nous estils musicals ...

La construcción de la profesión médica en Mallorca durante la segunda mitad del siglo XIX 

Canaleta-Safont, Maria Eva (Date of defense: 2013-04-12)

La Sociología de las Profesiones ha convenido en establecer la Revolución Industrial y el Estado Liberal como motores y catalizadores de las profesiones actuales. El presente estudio de caso analiza los cambios que se ...

Guerra i Pau a l'Edat Mitjana (la Corona d'Aragó en la Baixa Edat Mitjana) 

Suenaga Portuguès, Kay (Date of defense: 2012-07-20)

La incidencia en Mallorca de la legislación de la segunda República española 

Mateu Álvaro, César (Date of defense: 2012-09-17)

Los faros de las islas Baleares durante los conflictos bélicos contemporáneos 

Pérez de Arévalo López, Fco. Javier (Date of defense: 2012-07-18)

Trabajo de investigación que aborda la historia y evolución de los faros del archipiélago balear, desde el punto de vista tecnológico, administrativo y corporativo, con especial atención al papel desempeñado durante los ...

El trienni liberal a Mallorca, 1820-1823 

Valenciano i López, Valentí (Date of defense: 2012-01-31)

A la Memòria d’Investigació l’autor va constatar que de 1779 a 1814 una part de la població mallorquina va apostar pel liberalisme. Ara, es respon a si Mallorca va ser refractària a aquest corrent polític o, altrament, les ...

Evasió i exili interior en l'obra de Joan Miró: 1939-1945 

Reus Morro, Jaume (Date of defense: 2004-07-07)

L’interès d’aquesta investigació s’ha centrat en dos aspectes complementaris de l’obra de Joan Miró, del període de 1939 a 1945. Un és la producció artística i l’altre és el procés auto reflexiu. El període de la trajectòria ...

El vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII 

Capellà Galmés, Miquel Àngel (Date of defense: 2009-04-28)

La Història del vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII està determinada per la forta influència exercida per la vidrieria catalana i la veneciana. El marc cronològic ampli té la finalitat de precisar les continuïtats ...

Joan Miró: El compromiso de un artista, 1968-1983 

Boix Pons, Antonio (Date of defense: 2010-11-12)

This thesis proves that the evolution of life, thoughts and work of Joan Miró in the 1968-1983 period is deeply related with his historical context in its political,economic, social, cultural and artistic. A solid conductor ...

More