El benestar subjectiu dels adolescents tutelats en acolliment residencial i familiar a Catalunya

Author

Llosada Gistau, Joan

Director

Montserrat Boada, Carme

Casas Aznar, Ferran

Date of defense

2017-07-19

Pages

278 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Abstract

Are children and adolescents happy while under the Child Protection System in Catalonia? There are few national and international studies on subjective well-being among children, and even less, on subjective well-being of children and adolescents in care The main objective of this PhD is to analyze the subjective well-being of adolescents in care in Catalonia. We analyzed which type of placement favors their subjective well-being, we compared their subjective well-being with that of the general population of the same age, and we studied how different variables affect their subjective well-being. The results indicated that the adolescents in kinship care and non-kinship foster care showed similar levels of subjective well-being than general population and higher than those who live in residential care. These results highlight the importance of taking into account the opinion of the adolescents when making decisions that affect their lives


Els infants i els adolescents són feliços mentre es troben acollits pel Sistema de Protecció? Existeixen pocs estudis tan a nivell nacional com a nivell internacional que estudiïn el benestar subjectiu entre la població infantil, i menys encara, que s’hagin centrat en el benestar subjectiu dels infants i adolescents tutelats. El principal objectiu de la Tesi és analitzar el benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya. S’ha analitzat quin tipus d’acolliment afavoreix el seu benestar subjectiu, s’ha comparat el seu benestar subjectiu amb el de la població general de la mateixa edat i s’ha estudiat com diferents variables influeixen en el seu benestar. Els resultats indiquen que els adolescents acollits en família extensa i aliena mostren nivells de benestar subjectiu semblants a la població general i més alts que els d’aquells que estan acollits en centre. Cal tenir en compte l’opinió dels adolescents alhora de prendre decisions que afecten a les seves vides

Keywords

Benestar subjectiu; Bienestar subjetivo; Subjective well-being; Adolescència; Adolescencia; Adolescence; Acolliment residencial; Acogida residencial; Residential care; Acolliment familiar; Acogida familiar; Kinship care; Sistema de protecció; Sistema de protección; Protection system; Drets dels infants; Derechos de los niños; Children's rights

Subjects

159.9 - Psychology; 37 - Education

Documents

tjlg_20170719.pdf

5.552Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)