El benestar subjectiu dels adolescents tutelats en acolliment residencial i familiar a Catalunya

dc.contributor
Universitat de Girona. Departament de Psicologia
dc.contributor.author
Llosada Gistau, Joan
dc.date.accessioned
2018-03-01T15:03:02Z
dc.date.available
2018-03-01T15:03:02Z
dc.date.issued
2017-07-19
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/461989
dc.description.abstract
Are children and adolescents happy while under the Child Protection System in Catalonia? There are few national and international studies on subjective well-being among children, and even less, on subjective well-being of children and adolescents in care The main objective of this PhD is to analyze the subjective well-being of adolescents in care in Catalonia. We analyzed which type of placement favors their subjective well-being, we compared their subjective well-being with that of the general population of the same age, and we studied how different variables affect their subjective well-being. The results indicated that the adolescents in kinship care and non-kinship foster care showed similar levels of subjective well-being than general population and higher than those who live in residential care. These results highlight the importance of taking into account the opinion of the adolescents when making decisions that affect their lives
en_US
dc.description.abstract
Els infants i els adolescents són feliços mentre es troben acollits pel Sistema de Protecció? Existeixen pocs estudis tan a nivell nacional com a nivell internacional que estudiïn el benestar subjectiu entre la població infantil, i menys encara, que s’hagin centrat en el benestar subjectiu dels infants i adolescents tutelats. El principal objectiu de la Tesi és analitzar el benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya. S’ha analitzat quin tipus d’acolliment afavoreix el seu benestar subjectiu, s’ha comparat el seu benestar subjectiu amb el de la població general de la mateixa edat i s’ha estudiat com diferents variables influeixen en el seu benestar. Els resultats indiquen que els adolescents acollits en família extensa i aliena mostren nivells de benestar subjectiu semblants a la població general i més alts que els d’aquells que estan acollits en centre. Cal tenir en compte l’opinió dels adolescents alhora de prendre decisions que afecten a les seves vides
en_US
dc.format.extent
278 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
en_US
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Benestar subjectiu
en_US
dc.subject
Bienestar subjetivo
en_US
dc.subject
Subjective well-being
en_US
dc.subject
Adolescència
en_US
dc.subject
Adolescencia
en_US
dc.subject
Adolescence
en_US
dc.subject
Acolliment residencial
en_US
dc.subject
Acogida residencial
en_US
dc.subject
Residential care
en_US
dc.subject
Acolliment familiar
en_US
dc.subject
Acogida familiar
en_US
dc.subject
Kinship care
en_US
dc.subject
Sistema de protecció
en_US
dc.subject
Sistema de protección
en_US
dc.subject
Protection system
en_US
dc.subject
Drets dels infants
en_US
dc.subject
Derechos de los niños
en_US
dc.subject
Children's rights
en_US
dc.title
El benestar subjectiu dels adolescents tutelats en acolliment residencial i familiar a Catalunya
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
159.9
en_US
dc.subject.udc
37
en_US
dc.contributor.director
Montserrat Boada, Carme
dc.contributor.director
Casas Aznar, Ferran
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

tjlg_20170719.pdf

5.552Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)