Les Gloses mallorquines: estructura i funcions 

  Balanzó, Fèlix (Date of defense: 1982-01-01)

  Dins l'àmbit de la cultura popular, entesa com el conjunt de coneixements i costums de la pagesia al llarg de molts segles de civilització occidental, hi ha un seguit de fets que responen a unes característiques comunes: ...

  Tradició i modernitat de la poesia de Gabriel Ferrater 

  Perpinyà, Núria (Date of defense: 1989-05-16)

  Els objectius d'aquest estudi són caracteritzar la poesia de GABRIEL FERRATER (1922-1972) i situar-lo dins la tradició literària moderna. El marc teòric de la investigació es recolza en les reflexions sobre els conceptes ...

  Assaig de dialectologia gestual. Aproximació pragmàtica al repertori bàsic d'emblemes del català de Barcelona 

  Payrató, Lluís, 1960- (Date of defense: 1989-10-18)

  Un observador interessat pels fenòmens de la comunicació s'adona immediatament que el potencial comunicatiu humà no es concreta, en la interacció ordinària, exclusivament través del canal verbal, sinò que funciona en ...

  Lèxic tortosí: història i present, El 

  Massip i Bonet, Àngels (Date of defense: 1991-11-20)

  Estudiem les característiques lexicals del dialecte de la llengua catalana anomenat tortosí, que comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, el Matarranya, la Ribera d"Ebre, el Maestrat i els Ports de ...

  Els manuals gramaticals i la llengua normativa: estudis de gramatografia catalana contemporània 

  Bonet, Sebastià (Date of defense: 1992-01-01)

  La tesi té com a objectiu principal estudiar com es va constituir, fixar i transmetre, en el mitjà específic dels manuals de llengua catalana publicats entre el 1891 (any de publicació de l’ “Ensayo de Gramática del Catalán ...

  Aspectes de lexicografia: representació i interpretació gramaticals 

  Lorente, Mercè (Date of defense: 1994-12-20)

  La tesi principal d’aquest treball consisteix a hipotetitzar que la implementació d'una gramàtica formal sobre un prototipus lexicogràfic ha de resoldre moltes de les limitacions descriptives que solen patir els diccionaris ...

  Mesures d'avaluació lexicogràfica de diccionaris bilingües 

  Gelpí Arroyo, Cristina (Date of defense: 1997-09-03)

  Totes les activitats, els processos i els procediments són objecte, de manera inconscient, d'una avaluació. De fet, cada vegada que mirem un programa de televisió, conduïm un cotxe, contestem un examen o fem un experiment ...

  Semàntica verbal del català: la representació dels esdeveniments, La 

  Alturo Monné, Núria (Date of defense: 1997-10-10)

  L'objectiu d'aquesta tesi és definir el concepte d'esdeveniment i fer una proposta sobre la representació dels esdeveniments en la llengua catalana. El treball combina la revisió de bibliografia semàntica, sintàctica, ...

  Estructura i variació en el verb català de començaments de segle: La flexió verbal en els dialectes catalans, Alcover - Moll 

  Perea, Maria Pilar, 1960- (Date of defense: 1999-01-01)

  Un dels àmbits de la llengua on la variació dialectal es manifesta d’una manera més marcadament multiforme és el de la morfologia verbal. Antoni M. Alcover, considerat el fundador de la dialectologia a Catalunya, desenvolupà ...

  Llengua catalana a Mallorca. Segle XVIII i primer terç del XIX, La 

  Martínez i Taberner, Catalina (Date of defense: 1999-01-19)

  L'objectiu de la tesi és analitzar el procés que va seguir la introducció de la llengua castellana en els diversos grups socials, a partir del Decret de Nova Planta. És obvi que aquest procés es troba íntimament relacionat ...

  Fonètica dels parlars baleàrics segons les notes de Manuel Milà i Fontanals. Interpretació i estudi lingüístic, La 

  Bernat Baltrons, Francesc (Date of defense: 2002-02-22)

  Aquesta tesi es basa a l'estudi d'unes notes inèdites sobre els dialectes catalans en el segle XIX, escrites per Manuel Milà i Fontanals i que avui en dia es conserven a la "Biblioteca Menéndez y Pelayo" de Santander. ...

  Variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient, La 

  Freixa, Judit (Date of defense: 2002-10-11)

  La tesi parteix d'un conjunt d'idees sobre la terminologia, sobre els termes i sobre la variació terminològica. Des d'un acostament lingüístic a la terminologia, considero que la variació existeix en terminologia igual com ...

  Cançoner Vega-Aguiló (BC, mss. 7 i 8): estructura i contingut, El 

  Alberni Jordà, Anna (Date of defense: 2003-02-06)

  El Cançoner Vega-Aguiló(BC, mss, 7-8): estructura i contingut<br/><br/>Els manuscrits 7 i 8 de la Biblioteca de Catalunya, del primer terç del segle XV, formen un sol cançoner, enquadernat en dos toms, que la tradició ha ...

  Definició lexicogràfica i estructura del diccionari 

  Soler i Bou, Joan (Date of defense: 2004-02-09)

  L'objectiu principal d'aquesta tesi és la formulació d'un sistema de redacció de definicions lexicogràfiques per a diccionaris generals del català que redueixi al mínim els efectes de circularitat, que no limiti <i>a ...

  Contactes consonàntics en balear: Descripció i anàlisi. Els, 

  Pons, Clàudia (Date of defense: 2004-09-09)

  Aquesta tesi té dos objectius. En primer lloc, oferir una descripció lingüística dels processos fonològics promoguts pels contactes consonàntics en balear a partir del conjunt d'enquestes dialectals que van servir de base ...

  Dixi de persona i marcs participatius en català 

  Nogué Serrano, Maria de les Neus (Date of defense: 2005-06-28)

  Aquesta tesi doctoral caracteritza les formes lingüístiques que permeten establir referències díctiques de persona posant-les en relació amb els marcs participatius en què té lloc la interacció, i més concretament amb la ...

  Llengües a l'hora del pati. Usos lingüístics en les converses dels infants de Primària a Catalunya, Les 

  Galindo i Solé, Mireia (Date of defense: 2006-01-19)

  El principal objectiu d'aquesta tesi és estudiar les pràctiques lingüístiques dels infants del darrer curs de l'educació primària a Catalunya en situacions no monitoritzades de l'àmbit escolar, durant les hores del pati. ...

  Edició crítica i estudi dels llibres I, II, IX i X del "Llibre de Meravelles" de Ramon Llull 

  Bonillo Hoyos, Xavier (Date of defense: 2007-01-19)

  L'objecte d'estudi d'aquesta tesi doctoral són els llibres I, II, IX I X d'una de les obres més conegudes de Ramon Llull, el "Llibre de meravelles", dedicats respectivament a Déu, als àngels, al paradís i a l'infern. Aquest ...

  Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional 

  Campmany Jané, Elisenda (Date of defense: 2008-04-04)

  La tesi <i>Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional</i> se centra en l'estudi de la variació estilística que manifesten els segments vocàlics en dos àmbits concrets de la ...

  Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occcidental 

  Querol Cortiella, Laia (Date of defense: 2009-07-08)

  L'objectiu bàsic de la tesi "Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occcidental" és aprofundir en la descripció i l'anàlisi de dos aspectes de la morfologia verbal del català que presenten ...