Aspectes de lexicografia: representació i interpretació gramaticals 

  Lorente, Mercè (Date of defense: 1994-12-20)

  La tesi principal d’aquest treball consisteix a hipotetitzar que la implementació d'una gramàtica formal sobre un prototipus lexicogràfic ha de resoldre moltes de les limitacions descriptives que solen patir els diccionaris ...

  Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occcidental 

  Querol Cortiella, Laia (Date of defense: 2009-07-08)

  L'objectiu bàsic de la tesi "Aspectes morfofonològics en la morfologia verbal del català nord-occcidental" és aprofundir en la descripció i l'anàlisi de dos aspectes de la morfologia verbal del català que presenten ...

  Assaig de dialectologia gestual. Aproximació pragmàtica al repertori bàsic d'emblemes del català de Barcelona 

  Payrató, Lluís, 1960- (Date of defense: 1989-10-18)

  Un observador interessat pels fenòmens de la comunicació s'adona immediatament que el potencial comunicatiu humà no es concreta, en la interacció ordinària, exclusivament través del canal verbal, sinò que funciona en ...

  Definició lexicogràfica i estructura del diccionari 

  Soler i Bou, Joan (Date of defense: 2004-02-09)

  L'objectiu principal d'aquesta tesi és la formulació d'un sistema de redacció de definicions lexicogràfiques per a diccionaris generals del català que redueixi al mínim els efectes de circularitat, que no limiti <i>a ...

  Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional 

  Campmany Jané, Elisenda (Date of defense: 2008-04-04)

  La tesi <i>Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional</i> se centra en l'estudi de la variació estilística que manifesten els segments vocàlics en dos àmbits concrets de la ...

  Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística 

  Valls i Alecha, Esteve (Date of defense: 2013-07-04)

  L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar la direccionalitat, el ritme, l’abast i la naturalesa del canvi lingüístic que, al llarg del segle XX i fins al dia d’avui, ha afectat i segueix afectant els parlars nord-occidentals ...

  Dixi de persona i marcs participatius en català 

  Nogué Serrano, Maria de les Neus (Date of defense: 2005-06-28)

  Aquesta tesi doctoral caracteritza les formes lingüístiques que permeten establir referències díctiques de persona posant-les en relació amb els marcs participatius en què té lloc la interacció, i més concretament amb la ...

  El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús 

  Busquet Isart, Núria (Date of defense: 2010-03-19)

  La tesi s'ha centrat en l'estudi del parlar salat, un subdialecte del català central que es caracteritza per una sola isoglossa morfològica: l'ús de l'article derivat del demostratiu llatí IPSE (<I>es, sa</I>). Aquesta ...

  Els manuals gramaticals i la llengua normativa: estudis de gramatografia catalana contemporània 

  Bonet, Sebastià (Date of defense: 1992-01-01)

  La tesi té com a objectiu principal estudiar com es va constituir, fixar i transmetre, en el mitjà específic dels manuals de llengua catalana publicats entre el 1891 (any de publicació de l’ “Ensayo de Gramática del Catalán ...

  Eriçó de mar: estudi antropològic, geolingüístic i etimològic 

  Corcoll i Llobet, Antoni (Date of defense: 2012-06-27)

  Els objectius bàsics d’aquest treball monogràfic sobre l’eriçó de mar és donar a conèixer els termes genèrics i aquells que fan referència a una o unes espècies en concret d’aquest animal marí, la seva distribució geogràfica, ...

  Estructura i variació en el verb català de començaments de segle: La flexió verbal en els dialectes catalans, Alcover - Moll 

  Perea, Maria Pilar, 1960- (Date of defense: 1999-01-01)

  Un dels àmbits de la llengua on la variació dialectal es manifesta d’una manera més marcadament multiforme és el de la morfologia verbal. Antoni M. Alcover, considerat el fundador de la dialectologia a Catalunya, desenvolupà ...

  Fonètica dels parlars baleàrics segons les notes de Manuel Milà i Fontanals. Interpretació i estudi lingüístic, La 

  Bernat Baltrons, Francesc (Date of defense: 2002-02-22)

  Aquesta tesi es basa a l'estudi d'unes notes inèdites sobre els dialectes catalans en el segle XIX, escrites per Manuel Milà i Fontanals i que avui en dia es conserven a la "Biblioteca Menéndez y Pelayo" de Santander. ...

  Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana. Comunitat, llengües i ideologies 

  Fukuda, Makiko (Date of defense: 2009-07-22)

  L’objectiu de la nostra recerca és analitzar el paper de les llengües, molt especialment el de la llengua catalana, a l’hora de caracteritzar les diverses dinàmiques d’incorporació dels membres de la colònia japonesa a ...

  La construcció dels processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa en el lèxic català 

  Font Fernández, Maria Antònia (Date of defense: 2017-09-07)

  Aquesta tesi doctoral caracteritza la conceptualització dels processos cognitivoemocionals de tristesa i angoixa en el lèxic català. L’anàlisi es distribueix en dos capítols pràctics: un de conceptual que es basa en el ...

  Lèxic tortosí: història i present, El 

  Massip i Bonet, Àngels (Date of defense: 1991-11-20)

  Estudiem les característiques lexicals del dialecte de la llengua catalana anomenat tortosí, que comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, el Matarranya, la Ribera d"Ebre, el Maestrat i els Ports de ...

  Llengua catalana a Mallorca. Segle XVIII i primer terç del XIX, La 

  Martínez i Taberner, Catalina (Date of defense: 1999-01-19)

  L'objectiu de la tesi és analitzar el procés que va seguir la introducció de la llengua castellana en els diversos grups socials, a partir del Decret de Nova Planta. És obvi que aquest procés es troba íntimament relacionat ...

  Llengües a l'hora del pati. Usos lingüístics en les converses dels infants de Primària a Catalunya, Les 

  Galindo i Solé, Mireia (Date of defense: 2006-01-19)

  El principal objectiu d'aquesta tesi és estudiar les pràctiques lingüístiques dels infants del darrer curs de l'educació primària a Catalunya en situacions no monitoritzades de l'àmbit escolar, durant les hores del pati. ...

  Mesures d'avaluació lexicogràfica de diccionaris bilingües 

  Gelpí Arroyo, Cristina (Date of defense: 1997-09-03)

  Totes les activitats, els processos i els procediments són objecte, de manera inconscient, d'una avaluació. De fet, cada vegada que mirem un programa de televisió, conduïm un cotxe, contestem un examen o fem un experiment ...

  Multimodalitat i dixi d’espai en joves catalans multilingües 

  Fitó Pardo, Jaume (Date of defense: 2009-12-04)

  Aquesta tesi se centra en l’estudi del fenomen de la dixi, concretament de la dixi d’espai en català, castellà i anglès, des d’una perspectiva multimodal que té en compte tant la part verbal com la part no verbal d’aquest ...

  Semàntica verbal del català: la representació dels esdeveniments, La 

  Alturo Monné, Núria (Date of defense: 1997-10-10)

  L'objectiu d'aquesta tesi és definir el concepte d'esdeveniment i fer una proposta sobre la representació dels esdeveniments en la llengua catalana. El treball combina la revisió de bibliografia semàntica, sintàctica, ...