Los exilios heredados de Vicente Rojo y Bárbara Jacobs

Author

Hernández Hernández, Sònia

Director

Aznar Soler, Manuel, 1951-

Date of defense

2020-11-25

Pages

328 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

L'escriptora mexicana Bárbara Jacobs i el pintor, escultor i dissenyador gràfic Vicente Rojo són mostrats com a representants de l'exili heretat. Ell va néixer a Barcelona al 1932, i es va exiliar a Mèxic al 1949, quan la família es va reunir amb el seu pare, exiliat des del 1939. L'arribada a Mèxic va ser com un segon naixement, i es va integrar totalment a la societat mexicana, on ha esdevingut un artista plàstic de referència i un renovador del disseny gràfic. Tot i així, l'exili del seu pare i el seu propi desplaçament han deixat empremtes a la seva obra. Per la seva banda, Bárbara Jacobs prové de dues famílies de comerciants libanesos que van abandonar el seu país i van acabar a Mèxic. A més a més, l'experiència del seu pare com a membre de les Brigades Internacionals, així com la convivència amb el seu primer marit, l'escriptor exiliat Augusto Monterroso, com també amb el segon, l'exiliat republicà espanyol de segona generació Vicente Rojo, li han acostat a profundes experiències de l'exili que ella ha interioritzat. Aquestes vivències de desplaçaments i de convivència amb diferentes llengües i cultures l'han portat cap a una desidentitat. Els exemples de Vicente Rojo i Bárbara Jacobs es contextualitzen amb les experiències d'altres autors descendents de l'exili republicà espanyol a Mèxic.


La escritora mexicana Bárbara Jacobs y el pintor, escultor y diseñador gráfico Vicente Rojo se muestran como representantes del exilio heredado. Él nació en Barcelona en 1932, y se exilió en México en 1949, cuando la familia se reunió con su padre. La llegada a México fue como un segundo nacimiento, y se integró totalmente a la sociedad mexicana, donde se ha convertido en un artista plástico de referencia y un renovador del diseño gráfico. Aún así, el exilio de su padre y su propio desplazamiento han dejado huellas en su obra. Por su parte, Bárbara Jacobs proviene de dos familias de comerciantes libaneses que abandonaron su país y se trasladaron a México. Además, la experiencia de su padre como miembro de las Brigadas Internacionales, así como la convivencia con su primer marido, el escritor exiliado Augusto Monterroso, como también con el segundo, el exiliado republicano español de segunda generación Vicente Rojo, le han acercado a profundas experiencias del exilio que ella ha interiorizado. Estas vivencias de desplazamientos y de convivencia con diferentes lenguas y culturas la han llevado hacia una desidentidad. Los ejemplos de Vicente Rojo y Bárbara Jacobs se contextualizan con las experiencias de otros autores descendientes del exilio republicano español en México.


The mexican writer Bárbara Jacobs and the painter, sculptor and graphic designer Vicente Rojo are shown as representatives of the inherited exile. He was born in Barcelona in 1932, and went into exile in Mexico in 1949, when the family was reunited with his father. His arrival in Mexico was like a second birth, and he was fully integrated into Mexican society, where he became a reference plastic artist and a renovator of graphic design. However, his father's exile and his own displacement have left their mark on his work. For her part, Barbara Jacobs comes from two families of Lebanese traders who left their country and ended up in Mexico. In addition, her father's experience as a member of the International Brigades, as well as living with her first husband, the exiled writer Augusto Monterroso, as well as with the second, the second-generation Spanish republican exile Vicente Rojo, they have brought her closer to deep experiences of exile that she has internalized. These experiences of travel and coexistence with different languages and cultures have led him to a disidentity. The examples of Vicente Rojo and Bárbara Jacobs are contextualized with the experiences of other authors descendants from the Spanish republican exile in Mexico.

Keywords

Exili heretat; Exilio heredado; Inherited exile; Desidentitat; Desidentidad

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

mas1de1.pdf

1.590Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)