How European Banks ensure they are oriented towards innovation. A multi-case study. The role of an innovation orientation as a competitive advantage for highly regulated industries (i.e. banking) facing challenging market conditions

Author

Callau Berenguer, Arturo

Director

Serradell López, Enric

Jiménez Zarco, Ana Isabel

Date of defense

2022-01-19

Pages

359 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Doctorate programs

Societat de la informació i el coneixement

Abstract

La gestió de la innovació és present al discurs empresarial per a tota mena de camps d'activitat. No obstant això, la literatura acadèmica generalment s'ha centrat en les innovacions tecnològiques i de productes amb una cobertura limitada de la innovació en sectors de serveis com la banca. Aquest estudi s'ha centrat en la innovació en el sector de la banca minorista a Europa, una indústria de serveis que s'enfronta a un entorn cada cop més competitiu. Per competir amb eficàcia, els bancs podrien introduir innovacions en els seus processos, serveis o models de negoci. Tanmateix, aquestes innovacions per si soles són insuficients per crear un avantatge competitiu sostenible a llarg termini, ja que es limiten a categories reduïdes. En lloc d'això, hi hauria d'haver un conjunt col·lectiu d'enteniments i creences àmpliament acceptat a tota l'empresa que hauria d'afectar tots els nivells i funcions i que facilités la innovació contínua per garantir un avantatge competitiu a llarg termini. Aquest constructe més ampli correspon a l'anomenat marc d'orientació a la innovació. Aquest estudi s'ha centrat a comprendre com una perspectiva orientada a la innovació podria conduir a la integració de la innovació a totes les àrees dels bancs per crear un avantatge competitiu sostenible a llarg termini.


La gestión de la innovación está presente en el discurso empresarial para todo tipo de campos de actividad. Sin embargo, la literatura académica generalmente se ha centrado en las innovaciones tecnológicas y de productos con una cobertura limitada de la innovación en sectores de servicios como la banca. Este estudio se ha centrado en la innovación en el sector de la banca minorista en Europa, una industria de servicios que se enfrenta a un entorno cada vez más competitivo. Para competir con eficacia, los bancos podrían introducir innovaciones en sus procesos, servicios o modelos de negocio. Sin embargo, estas innovaciones por sí mismas son insuficientes para crear una ventaja competitiva sostenible a largo plazo, ya que se limitan a categorías reducidas. En su lugar, debería haber un conjunto colectivo de entendimientos y creencias ampliamente aceptado en toda la empresa que debería afectar a todos los niveles y funciones y que facilitase la innovación continua para garantizar una ventaja competitiva a largo plazo. Este constructo más amplio corresponde al denominado marco de orientación a la innovación. Este estudio se ha centrado en comprender cómo una perspectiva orientada a la innovación podría conducir a la integración de la innovación en todas las áreas de los bancos para crear una ventaja competitiva sostenible a largo plazo.


Innovation management is present in the business discourse in a range of fields. However, academic literature has generally focused on technological and product innovations with limited coverage of innovation in service sectors such as banking. This study focuses on innovation in retail banking in Europe, a service industry facing an increasingly competitive landscape. To compete effectively, banks may introduce process/service/business model innovations. However, these innovations alone are insufficient to create long-term sustainable competitive advantage, as they limit innovation to narrow categories. Instead, there must be a collective set of understandings and beliefs -pervasively accepted throughout the firm and likely to occur at all levels and in all functions - that facilitates continual innovation to ensure long-term competitive advantage. This broader construct corresponds to the so-called innovation orientation framework. This study provides insight into how an innovation orientation perspective could lead to the integration of innovation across all areas of banks to create long-term sustainable competitive advantage.

Keywords

orientació a la innovació; orientación a la innovación; innovation orientation; bancs europeus; bancos europeos; European Banks; estudi multi-cas; estudio multi-caso; multi-case study

Subjects

336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa; 65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses

Knowledge Area

Societat de la informació i el coneixement

Documents

Doctoral Thesis_Artur Callau Berenguer v21 05 29_DEF.pdf

3.936Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)