Plasma and Cerebrospinal Fluid Lipidomic Signature of Alzheimer’s Disease Diagnosis and Progression

Autor/a

Dakterzada, Farida

Director/a

Piñol Ripoll, Gerard

Pamplona Gras, Reinald

Data de defensa

2022-10-21

Pàgines

299 p.Departament/Institut

Universitat de Lleida. Departament de Medicina Experimental

Resum

L’objectiu era determinar el lipidoma plasmàtic i de LCR i el dany oxidatiu proteic associat a la patologia de malaltia d'Alzheimer (MA) i la seva progressió. Es va utilizar tècniques de cromatografia combinada amb espectrometria de masses per analitzar mostres de 290 individus. Els lípids més associats a la patologia amiloide eren de les classes PL, SM i TG. SM30:1 a LCR es va asociar amb la patologia tau, i al plasma FAHFA(34:0) i PC(O-34:3) es van associar amb Ttau. Els èters de TG van mostrar poder predictiu pel que fa a la progressió i la velocitat de progressió. Ni en el LCR ni en el plasma els marcadors de dany oxidatiu proteic es van associar a la patologia de la MA o la progressió. Finalment, els lípids neutrals podrien tenir un paper important en els processos patològics de progressió de l'AD i, afectar el temps fins a la progressió.


El objetivo era determinar el lipidoma plasmático y de LCR y el daño oxidativo proteico asociado a la patología de enfermedad de Alzheimer (EA) y su progresión. Se utilizó técnicas de cromatografía combinada con espectrometría de masas para analizar muestras de 290 individuos. Los lípidos más asociados a la patología amiloide eran de las clases PL, SM y TG. SM30:1 en LCR se asoció con la patología tau, y en el plasma FAHFA(34:0) y PC(O-34:3) se asociaron con Ttau. Los éteres de TG mostraron poder predictivo en cuanto a progresión y velocidad de progresión. Ni en el LCR ni en el plasma los marcadores de daño oxidativo proteico se asociaron a la patología de la EA o la progresión. Por último, los lípidos neutrales podrían desempeñar un papel importante en los procesos patológicos de progresión del EA y, afectar el tiempo hasta la progresión.


Our objective was to determine plasma and CSF lipids and oxidative protein damage markers associated with Alzheimer’s disease (AD) pathology and progression from mild cognitive impairment to AD. Lipidome and oxidative protein damage markers were determined by chromatography coupled to mass spectrometry for 290 subjects (AD, MCI, control). In CSF and plasma, the lipids most associated with amyloid pathology were from PL, SM, and TG classes. Our CSF data related SM30:1 to tau pathology, and in plasma the levels of FAHFA(34:0) and PC(O-34:3) were associated with pathological levels of Ttau in CSF. Both our CSF and plasma data indicated that ether-linked TGs have predictive power regarding progression and rate of progression. Neither in CSF nor in plasma were the levels of oxidative protein damage markers associated with AD pathology, or progression. Finally, neutral lipids could play an important role in pathological processes of AD progression and, affect time to progression.

Paraules clau

Malaltia d'Alzheimer; Progresió; Lipidómica; Enfermedad d'Alzheimer; Progresión; Lipidómica; Alzheimer's Disease; Progression; Lipidomics

Matèries

577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica

Àrea de coneixement

Bioquímica i Biologia Molecular

Documents

Aquest document conté fitxers embargats fins el dia 21-10-2023

Drets

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)