Greener on the other side?: greenspace exposure and cardiovascular health

Author

Bauwelinck, Mariska Georgette M.

Director

Dadvand, Payam

Vandenheede, Hadewijch

Deboosere, Patrick

Date of defense

2023-03-13

Pages

194 p.Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Abstract

The last century has been marked by perhaps the greatest demographic transition in human history. The processes related thereto, such as rapid urbanization and population ageing, pose a major public health concern, and have fostered an increased interest in understanding nature-human health relationships. A growing body of evidence is suggestive for the health-promoting role of greenspace in urban living environments. However, conclusive evidence for cardiovascular health is still lacking. As such, this thesis aimed to contribute to a better understanding of the association between urban greenspace exposure and cardiovascular health in adults across various European cities. The current manuscript contains three empirical studies, each of which focused on a different aspect of cardiovascular health, including subclinical markers, risk factors and mortality. Our findings endorse the notion that urban greenspace exposure promotes adult cardiovascular health.


L’últim segle ha estat marcat per la que potser sigui la major transició demogràfica de la història de la humanitat. Els processos que s’hi relacionen, com el ràpid procés d’urbanització i l’envelliment de la població, representen un seriós problema de salut pública, i han suscitat un interès creixent per a comprendre les relacions entre la naturalesa i la salut humana. Cada vegada hi ha més estudis suggerint que els espais verds promouen la salut en entorns residencials urbans. En canvi, encara falta evidència concloent en referència a la salut cardiovascular. Així doncs, aquesta tesis té com a objectiu contribuir a una millor comprensió de l’associació entre l’exposició a espais verds urbans i la salut cardiovascular en persones adultes en diverses ciutats europees. El present manuscrit conté tres estudis empírics, cadascun d’ells centrat en un aspecte de salut cardiovascular diferent, incloent marcadors subclínics, factors de risc i mortalitat. Els nostres resultats recolzen la noció de que l’exposició als espais verds urbans promou la salut cardiovascular en persones adultes.


El último siglo ha estado marcado por la que quizá sea la mayor transición demográfica en la historia de la humanidad. Los procesos que a ella se vinculan, tales como la rápida urbanización y el envejecimiento de la población, suponen un serio problema de salud pública, y han suscitado un interés creciente por comprender las relaciones entre naturaleza y salud humana. Un número de estudios cada vez mayor sugiere que los espacios verdes tienen un rol importante de promoción de la salud en entornos residenciales urbanos. Sin embargo, no existe todavía evidencia concluyente con respecto a la salud cardiovascular. Por ello, esta tesis tiene como objetivo contribuir a una mejor comprensión de la asociación entre la exposición a espacios verdes urbanos y salud cardiovascular en personas adultas en diversas ciudades europeas. El presente manuscrito contiene tres estudios empíricos, cada uno de ellos centrado en un aspecto diferente de salud cardiovascular, incluyendo marcadores subclínicos, factores de riesgo y mortalidad. Nuestros resultados respaldan la noción de que la exposición a los espacios verdes urbanos promueve la salud cardiovascular en personas adultas.

Keywords

Greenspace; Urban environment; Europe; Cardiovascular health; Espais verds; Entorn urbà; Europa; Salut cardiovascular; Espacios verdes; Entorno urbano; Europa; Salud cardiovascular

Subjects

614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Documents

This document contains embargoed files until 2025-03-13

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)