Departament de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Gestió Esportiva

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Esade, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Cuantificación de los niveles de actividad física y calidad de sueño en escolares de Euskadi: efectos en base a la titularidad del centro, índice de privación socioeconómica y la práctica de actividad física deportiva 

Larrinaga Undabarrena, Arkaitz (Date of defense: 2024-02-02)

La inactivitat física i el sedentarisme són problemes cada vegada més comuns en la població general, que poden provocar sobrepès, obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars i disminució de la capacitat motora i cognitiva ...

Servucción Integrada Adaptativa: una herramienta para el diseño de servicios en centros deportivos 

Sánchez Martín, Jorge (Date of defense: 2024-01-29)

Un dels moments d'incertesa dels gerents i directors d'empreses de servei és la presa de decisions relacionades amb el disseny dels serveis, amb el procés de creació o prestació dels serveis, o amb la configuració de ...

Efectos de la aplicación de un programa de judo adaptado en el ámbito motor y en el ámbito psicosocial en niños y niñas con Trastorno del Espectro del Autismo 

García Núñez, Vanessa (Date of defense: 2023-12-15)

La present tesi doctoral consta de quatre estudis diferenciats, els quals tenen com a objectiu comprovar els efectes de l'aplicació d'un programa de judo adaptat en nens i nenes amb trastorn de l'espectre de l'autisme ...

Acute effects of jaw clenching while wearing customized, bite-aligning mouthguards on neuromuscular and physiological athletic performance 

Miró Alba, Adrià (Date of defense: 2023-12-18)

Durant anys, un dels majors desafiaments per als professionals de l'esport ha estat identificar estratègies per optimitzar el rendiment dels seus esportistes. No obstant, no és senzill implementar estratègies efectives que ...