Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement: una aproximació empírica, agregada i internacional a la incorporació del coneixement a l'activitat productiva durant la dècada dels noranta.

Autor/a

Torrent i Sellens, Joan

Director/a

Vilaseca i Requena, Jordi

Fecha de defensa

2002-07-29

ISBN

520062002

Depósito Legal

B.52006-2002Departamento/Instituto

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Resumen

<b>Resum</b><br/><br/>El procés de mundialització econòmica, la revolució tecnològica digital i els nous patrons de demanda assenten les bases d'una nova economia, que es caracteritza per una massiva incorporació del coneixement a l'activitat econòmica. Podem afirmar, doncs, que la nova economia és l'economia del coneixement i que l'economia del coneixement és global, digital i amb una creixent demanda de mercaderies amb caràcter intangible. Aquest treball d'investigació analitza, des d'un punt de vista de<br/>l'anàlisi econòmica, però amb un enfocament necessàriament interdisciplinari, les transformacions de l'activitat productiva vinculades amb l'ús intensiu del coneixement. Amb la intenció d'evidenciar empíricament com el coneixement s'ha revelat com un factor productiu i una mercaderia de progressiva importància econòmica a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta a un ampli conjunt de països de l'OCDE i partint de la literatura sobre els fets i les fonts del creixement econòmic<br/>s'han contrastat les següents hipòtesis. Primera, l'aplicació econòmica de les TIC defineix una<br/>economia basada en el coneixement. Segona, la massiva incorporació de les TIC a l'activitat<br/>econòmica defineix un nou esquema en la producció de coneixement. I, tercera, el coneixement és un<br/>factor productiu determinant del nivell i del creixement de la productivitat i, en conseqüència, del creixement econòmic.


</b><br/><br/>El proceso de mundialización económica, la revolución tecnológica digital y los nuevos patrones de<br/>demanda sientan las bases de una nueva economía, que se caracteriza por la masiva incorporación del<br/>conocimiento a la actividad económica. Podemos afirmar, pues, que la nueva economía es la economía<br/>del conocimiento y que la economía del conocimiento es global, digital y con una demanda creciente<br/>de mercancías con carácter intangible. Este trabajo de investigación analiza, desde el punto de vista<br/>del análisis económico, pero con un enfoque interdisciplinario, las transformaciones de la actividad<br/>productiva vinculadas con el uso intensivo del conocimiento. Con la intención de evidenciar<br/>empíricamente como el conocimiento se ha revelado como un factor productivo y una mercancía de<br/>progresiva importancia económica a partir de la segunda mitad de la década de los noventa en un<br/>amplio conjunto de países de la OCDE y partiendo de la literatura sobre los hechos y las fuentes del<br/>crecimiento económico se han contrastado las siguientes hipótesis. Primera, la aplicación económica<br/>de las TIC define una economía basada en el conocimiento. Segunda, la masiva incorporación de las<br/>TIC a la actividad económica define un nuevo esquema en la producción de conocimiento. Y, tercera,<br/>el conocimiento es un factor productivo determinante en la explicación del nivel y el crecimiento de la<br/>productividad y, en consecuencia, del crecimiento económico.

Palabras clave

coneixement observable; economia del coneixement; nova economia; creixement econòmic; coneixement tàcit; Tecnologies de la Informació i la Comunicació TIC

Materias

00 - Ciencia y conocimiento. Investigación. Cultura. Humanidades; 33 - Economía; 339 - Comercio. Relaciones económicas internacionales. Economía mundial. Marketing; 62 - Ingeniería. Tecnología

Área de conocimiento

Economia

Documentos

Tesi_jtorrent.pdf

4.443Mb

 

Derechos

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)